HKScan Abp       BÖRSMEDDELANDE    17 december 2010, kl. 9.30

 

HKSCANS NYA A-AKTIER REGISTRERADE I HANDELSREGISTRET

Sammanlagt 1 000 000 nya A-aktier i HKScan Abp ("HKScan")har idag registrerats i handelsregistret på basis av den till aktieägarna av Rose Poutry A/S ("Rose Poultry") riktade emissionen, vilket meddelades om 9.12.2010. De nya A-aktierna upptas till offentlig handel på NASDAQ OMX Helsinki Oy:s börslista från och med den 20.12.2010.

Såsom meddelats i börsmeddelandet av 9.12.2010, berörs de nya A-aktierna av ett sk. lock-up villkor, enligt vilket, under en tidsperiod om 21 månader beräknat från fullbordandet av köpet av Rose Poultry (29.11.2010), högst 100 000 A-aktier kan under en tidsperiod om 30 dagar överlåtas till andra köpare än HKScan utan HKScans samtycke.

Efter den ovannämnda registreringen är totalmängden och röstetalet för HKScans aktier följande:

 

                                     Aktier            %      Röster            %

A-aktier              49 626 522         90,19      49 626 522     31,48

K-aktier                5 400 000          9,81     108 000 000     68,52

Sammanlagt       55 026 522          100     157 626 522      100

 

Varje A-aktie medför en röst per aktie. De onoterade K-aktierna medför 20 röster per aktie. Alla aktier medför en likvärdig rätt till dividend.

 

HKScan Abp

Matti Perkonoja

verkställande direktör

 

Mer information:

verkställande direktör Matti Perkonoja, HKScan Abp. Telefonmeddelanden till Perkonoja kan lämnas via Marjukka Hujanen, tfn 010 570 6218.

 

HKScan är ett av de ledande livsmedelsföretagen i Nordeuropa. Till bolagets hemmamarknader hör Finland, Sverige, Danmark, Baltikum och Polen. HKScan producerar, säljer och marknadsför gris- och nötkött, fjäderfäprodukter, charkvaror samt färdigmat under ett flertal välkända lokala varumärken. Kunder är detaljhandeln och storkök samt industri- och exportkunder. HKScan verkar i nio länder och har ca 11 000 anställda. År 2009 var omsättningen 2,1 miljarder euro.

 

SÄNDLISTA:

Nasdaq OMX, Helsingfors

Centrala medier

www.hkscan.com