HKScan Abp                  Börsmeddelande           20.12.2010, kl. 15.30

TINGSRÄTTEN HAR FÄLLT UTSLAG I MÅLET GÄLLANDE LSO ANDELSLAGS HANDEL MED AKTIER ÅR 2006  

HKScan Abp har erfarit att Helsingfors tingsrätt i dag har meddelat dom i målet gällande LSO Andelslags handel med aktier år 2006. Tingsrätten avslog åklagarens åtal om grovt missbruk av insiderinformation. Enligt tingsrätten har LSO Andelslag dåvarande styrelseledamöter gjort sig skyldiga till oaktsamt missbruk av insiderinformation av oaktsamhet, för vilket tingsrätten har utdömt bötesstraff. Dessutom har LSO Andelslag ålagts att betala samfundsbot och förverka den uppskattade nyttan.

Utslaget gäller LSO Andelslag och de personer som vid tidpunkten i fråga ingick i styrelsen för LSO Andelslag. Av förenämnda personer ingår tre – Markku Aalto, Tiina Varho-Lankinen och Matti Murto – i HKScan Abp:s nuvarande styrelse. Alla tre samt LSO Andelslag har meddelat att de är missnöjda med tingsrättens beslut.

Styrelsen för HKScan sammanträder den 4 januari 2011 för att besluta om eventuella åtgärder. HKScan informerar särskilt om styrelsens beslut.

 

HKScan Abp

Markku Suvanto
HKScan-koncernens jurist 

Närmare upplysningar: HKScan–koncernens jurist Markku Suvanto. Telefonmeddelanden till Suvanto kan lämnas via Marjukka Hujanen, tfn 010 570 6218.

 

HKScan är ett av de ledande livsmedelsföretagen i Nordeuropa. Till bolagets hemmamarknader hör Finland, Sverige, Danmark, Baltikum och Polen. HKScan producerar, säljer och marknadsför gris- och nötkött, fjäderfäprodukter, charkvaror samt färdigmat under ett flertal välkända lokala varumärken. Kunder är detaljhandeln och storkök samt industri- och exportkunder. HKScan verkar i nio länder och har ca 11 000 anställda. År 2009 var omsättningen 2,1 miljarder euro.

 

SÄNDLISTA:

Nasdaq OMX, Helsingfors

Centrala massmedia

www.hkscan.com