HKScan Abp             Börsmeddelande          4.2.2011 kl. 12.50

BESLUT VID HKSCAN ABP:S EXTRA BOLAGSSTÄMMA

HKScan höll extra bolagsstämma i dag fredagen den 4 februari 2011 i Mauno Koivisto-centrets auditorium i Åbo.

På förslag av HKScans största aktieägare LSO Andelslag valde extra bolagsstämman in Juha Kylämäki, Niels Borup och Tero Hemmilä i HKScans styrelse i stället för styrelseledamöterna Markku Aalto, Tiina Varho-Lankinen och Matti Murto, vilka lämnade in sina avskedsansökningar den 4 januari 2011. Juha Kylämäki är jordbrukare och broilerproducent. EM Niels Borup är lantbruksföretaget samt griskötts- och mjölkproducent. AFM Tero Hemmilä är verkställande direktör för Yara Suomi Oy.

Vid sitt konstituerande möte efter extra bolagsstämman utsåg styrelsen Juha Kylämäki till ny ordförande och Niels Borup till vice ordförande. Utöver förenämnda nya ledamöter fortsätter Matti Karppinen, Pasi Laine och Otto Ramel i HKScans styrelse.

Personuppgifter över samtliga som invalts i styrelsen finns på HKScan Abp:s webbplats på adressen www.hkscan.com.

Protokollet från extra bolagsstämman finns till påseende på HKScans webbplats senast 18.2.2011.

HKScan Abp

Styrelsen

Närmare upplysningar ges av HKScan Abp:s vd Matti Perkonoja. Telefonmeddelanden till Perkonoja kan lämnas via Marjukka Hujanen, tfn 010 570 6218

HKScan är ett av de ledande livsmedelsföretagen i Nordeuropa. Till bolagets hemmamarknader hör Finland, Sverige, Danmark, Baltikum och Polen. HKScan producerar, säljer och marknadsför gris- och nötkött, fjäderfäprodukter, charkvaror samt färdigmat under ett flertal välkända lokala varumärken. Kunder är detaljhandeln och storkök samt industri- och exportkunder. HKScan verkar i nio länder och har ca 11 000 anställda. År 2009 var omsättningen 2,1 miljarder euro.

 

SÄNDLISTA:
Nasdaq OMX, Helsingfors
Centrala massmedia
www.hkscan.com