HKScan Abp              BÖRSMEDDELANDE        22.2.2011, kl. 10.00

 

HKSCANS ÅRLIGA SAMMANSTÄLLNING 2010

Den årliga sammanställningen av HKScan Abp:s börsmeddelanden 2010 finns till påseende på bolagets webbplats www.hkscan.com > Investerarinformation.

En del av informationen i meddelandena kan vara föråldrad.


HKScan Abp

Matti Perkonoja
vd

 

Eventuella förfrågningar kan ställas till kommunikationschef Marja Siltala, HKScan Abp, tfn +358 10 570 2290.

 

HKScan är ett av de ledande livsmedelsföretagen i Nordeuropa. Till bolagets hemmamarknader hör Finland, Sverige, Danmark, Baltikum och Polen. HKScan producerar, säljer och marknadsför gris- och nötkött, fjäderfäprodukter, charkvaror samt färdigmat under ett flertal välkända lokala varumärken. Kunder är detaljhandeln och storkök samt industri- och exportkunder. HKScan verkar i nio länder och har ca 11 000 anställda. År 2010 var omsättningen 2,1 miljarder euro.

 

SÄNDLISTA:
Nasdaq OMX, Helsingfors
Centrala massmedia
www.hkscan.com