HKScan Abp                                  Börsmeddelande 10.5.2011 kl. 10.00

 

Utnämning i HKScans ledningsgrupp

Vicehäradshövding Markku Suvanto, som sedan 2009 varit anställd som jurist vid HKScan-koncernen, har utsetts till administrativ och juridisk direktör vid HKScan Abp samt till medlem i bolagets ledningsgrupp. Suvanto tillträder den 10 maj 2011.

Suvanto svarar för HKScan-koncernens juridiska ärenden, myndighetsrelationer och interna administration.

Markku Suvanto rapporterar till vd Matti Perkonoja.


Närmare upplysningar:
VD Matti Perkonoja. Telefonmeddelanden till Perkonoja kan lämnas via Marjukka Hujanen, tfn 010 570 6218.


HKScan är ett av de ledande livsmedelsföretagen i Nordeuropa. Till bolagets hemmamarknader hör Finland, Sverige, Danmark, Baltikum och Polen. HKScan producerar, säljer och marknadsför gris- och nötkött, fjäderfäprodukter, charkvaror samt färdigmat under ett flertal välkända lokala varumärken. Kunder är detaljhandeln och storkök samt industri- och exportkunder. HKScan verkar i nio länder och har ca 11 000 anställda. År 2010 var omsättningen 2,1 miljarder euro.
 


SÄNDLISTA:
Nasdaq OMX, Helsingfors
Centrala massmedia
www.hkscan.com