HKScan Abp              BÖRSMEDDELANDE  7 december 2011, kl. 14.40

 

 

 

HKSCANS EKONOMISKA INFORMATION ÅR 2012

 

HKScan Abp publicerar år 2012 en bokslutskommuniké och tre delårsrapporter enligt följande:

 

- bokslutskommunikén för år 2011, fredagen den 17 februari 2012

- delårsrapport januari-mars 2012, tisdagen den 8 maj 2012

- delårsrapport januari-juni 2012, fredagen den 10 augusti 2012

- delårsrapport januari-september 2012, tisdagen den 6 november 2012

 

HKScans ordinarie bolagsstämma hålls onsdagen den 25 april 2012.

 

Årsredovisningen för år 2011 publiceras vecka 14.

 

Publiceringen av resultatrapporter ska äga rum cirka kl. 8.00 finsk tid. Alla resultatrapporter finns tillgängliga på bolagets webbplats www.hkscan.com strax efter publikationen.

 

HKScan Abp 

 

Matti Perkonoja
vd

 

Närmare upplysningar ges av kommunikationschef Marja Siltala, tfn +358 10 570 2290.

 

SÄNDLISTA:
Nasdaq OMX, Helsingfors
Centrala medier
www.hkscan.com