Töötajad ja tööle kandideerijad

Töötajate ja tööle kandideerijate usaldus on HKScani kontserni jaoks oluline ning oleme pühendunud nende privaatsuse kaitsmisele.

Kogume ja töötleme järgmisi oma töötajaid ja alltöövõtjaid puudutavaid isikuandmeid:

  • värbamisprotsessi ajal saadud teave;
  • teave, mille töötaja või alltöövõtja esitab või loob meie jaoks koostöö- või töösuhte ajal;
  • teave, mida me kogume või toodame koostöö- või töösuhte ajal;
  • teave, mida me toodame või loome muu teabe alusel;
  • kolmandatelt isikutelt meile esitatud teave.

Kogume ja töötleme järgmisi tööle kandideerijaid puudutavaid isikuandmeid:

  • värbamisprotsessi ajal saadud teave.

Kui olete HKScanis töötanud või HKScani tööle kandideerinud, võite siit tellida aruande töötaja või tööle kandideerija teabe kohta, mida sisaldavad erinevad isikuregistrid. Kui olete töötanud mõnes HKScani sidusettevõttes või olete sidusettevõttesse tööle kandideerinud, siis võtke selle ettevõttega otse ühendust.

Isikuandmete taotlusvorm

Isikuandmete töötlemise teavitus töötajale

Isikuandmete töötlemise teavitus tööotsijatele