Press Releases mai 2019

  1. HKScani kohtuasjad Eestis lõpetatakse

    HKScani tsiviilasjad Eesti kohtus lõpetatakse. Ettevõte on saavutanud kokkuleppe oma endiste Baltikumi juhtkonna liikmete Teet Soormi ja Mati Tuviga.