hkscan hetket bbq 0318 150 matala

Om oss

HKScan är ett nordiskt livsmedelsföretag med en historia och erfarenhet som sträcker sig mer än 110 år tillbaka. Sedan dess har vi vuxit, utvecklats och fortsatt att vara ett företag i tiden. Våra produkter är ansvarsfullt och hållbart tillverkade och tillmötesgår våra konsumenters efterfrågan på både en varierad och smakrik tallriksmodell.

HKScans verkar på en marknad som ständigt förändras och styrs av trender och konsumenters efterfrågan på en allt mer flexibel tallriksmodell. Vi drivs av ett starkt hållbarhetsfokus, hela vägen från gård till gaffel, och har siktet inställt på att bli ett mer mångsidigt livsmedelsföretag. Det innebär bland annat att vi ska stärka och utöka vår position inom befintliga och nya produktkategorier och försäljningskanaler, genom digitala lösningar och nya kommersiella koncept och partnerskap. Vi vill fortsatt vara drivande inom framtida trender inom matkonsumtion och i utvecklingen av försäljningskanaler och kategorier. För oss innebär ansvar konkreta åtgärder i hela värdekedjan och kontinuerlig utveckling. 

Vi på HKScan är verksamma på den nordiska marknaden och finns i Finland, Sverige och Danmark. Våra nästan 5400 medarbetare säkerställer kvalitet, smak och hållbarhet i alla våra måltidsprodukter varje dag – både idag och imorgon. Vårt mångsidiga erbjudande inkluderar produkter från både kyckling, fläsk-, nöt och lammkött, fisk- och växtbaserat, samt färdigrätter och måltider.

Våra starka varumärken omfattar HK®, Kariniemen®, Via®, Scan®, Pärsons® och Rose®. År 2022 uppgick nettoomsättningen för det börsnoterade HKScan över 1,8 miljarder euro.

Unga kvinnor äter lunch tillsammans - mångsidiga matlösningar

Vi gör livet godare – idag och imorgon

HKScan ska växa till ett mångsidigt livsmedelsföretag i linje med sin nya strategi.

HKScans viktigaste strategiska mål är att förbättra lönsamheten, vilket i sin tur säkerställer kontinuitet och utveckling av verksamheten. Vår målsättning är att växa till ett mångsidigt livsmedelsföretag med en ledande position i de viktigaste försäljningskanalerna på våra hemmamarknader. 


Läs mer om vår strategi

 Mor och dotter förbereder brunch

Värden styr vårt vardagliga arbete

Våra gemensamma värderingar guidar oss i alla delar av vår dagliga verksamhet, oavsett om det gäller kontakt med kollegor, externa samarbetspartners eller andra intressenter.

Våra värderingar; Inspire, Lead, Care och Deliver utgör grunden för allt vi gör och de vägledar oss i vårt beslutsfattande.

 

Läs mer om våra värderingar

 

Läs mer från vår engelska webbsida.