hkscan hetket brunssi 0365 72 matala

Mat som gör gott

Vi har mer än 100 års erfarenhet av att på ett ansvarsfullt sätt erbjuda god och hälsosam mat. För oss innebär ansvar konkreta åtgärder i hela värdekedjan och kontinuerlig utveckling. Som ledande nordiskt livsmedelsföretag så banar vi väg för en mer ansvarsfull livsmedelsproduktion.

Vår mat gör gott. Vi producerar hälsosam mat som innehåller naturligt goda näringsämnen, vi hjälper gårdarna att utvecklas och bidrar till våra medarbetares hälsa. Tillsammans med våra leverantörer, gårdarna, arbetar vi för god djuromsorg och siktar mot netto noll klimatavtryck.

Vi använder en lång rad olika råvaror som i hög utsträckning är nära både produktionen och konsumenterna. Vår viktigaste råvara är kött, och vi tar ansvar för en hållbar produktion tillsammans med våra leverantörer.

Vi utvecklar innovativa samarbeten i hela värdekedjan enligt Agrofood Ecosystem-modellen. Vi utforskar nya sätt att reducera vårt klimatavtryck, att stimulera biologisk mångfald och god djuromsorg och samt motverka övergödning.

I vårt Corporate Responsibility-arbete har vi valt att fokusera på fyra områden; hälsosam mat, miljö, vår omgivning (medarbetare och leverantörer) och djuromsorg. Här hittar du mer information kring hur vi arbetar med dessa områden.

HKScan_CR_programme_9_2021_EN.jpg

 

Läs mer från vår engelska webbsida.