En stabil och trygg arbetsplats

Här är Aida Zgalj som jobbar som Livsmedelsoperatör med inriktning mot styckning på vår anläggning i Kristianstad. Här arbetar hon i ett team som präglas av gemenskap och samarbete – frågor som är extra viktiga för Aida eftersom hon även är ett av våra skyddsombud.

Aida Kristianstad_block.jpg

Aida, berätta om din karriär på HKScan?
Min allra första tjänst på HKScan var 2007 på anläggningen i Skara. När delar av verksamheten flyttades från Skara till Kristianstad valde jag att flytta med eftersom möjligheten gavs, så nu arbetar jag här på en av våra produktionslinjer. Som styckare arbetar jag för hand, med kniven som mitt främsta arbetsredskap. Uppdraget är att skilja ut köttet från benen och ta fram olika köttdetaljer så som kotletter, karré och skinka. Vi jobbar i team och roterar mellan olika arbetsuppgifter. De flesta är specialiserade inom ett visst styckningsområde. Det är ett fysiskt krävande arbete som kräver noggrannhet, tempo och kvalitetsmedvetenhet. Förutom arbetet i produktionslinjen är jag skyddsombud för verksamheten i styckningen.

Vad är det bästa med ditt jobb?
Det finns mycket som jag tycker är positivt, men att jag får vara en del av vår värdekedja ”från gård till gaffel” tycker jag känns väldigt givande. Som skyddsombud är jag såklart även intresserad av att få jobba med arbetsmiljöfrågor. Att få möjligheten att kombinera min roll i produktionen med min roll som skyddsombud är motiverande och lärorikt. Jag vill även lyfta fram mina arbetskamrater, vi stöttar och hjälper varandra och fungerar väldigt bra som team. Det bidrar såklart till vår fina arbetsmiljö i produktionen!

Varför sökte du dig till HKScan?
HKScan var ett företag som jag kände till sedan tidigare och hade hört mycket gott om genom vänner och bekanta som redan jobbade där. Enligt egen erfarenhet kan jag nu själv säga att HKScan är en väldigt stabil och trygg arbetsplats.

Slutligen, har du någon favorit bland produkterna som tillverkas inom företaget?
Scans entrecote! Jag tycker även om Pärsons rökta kalkon-pålägg.