”Det är med glädje och optimism vi konstaterar att affären nu är avslutad. Genom ett nära samarbete med våra leverantörer, de svenska gårdarna, och lyhördhet för konsumenternas behov och önskemål, står vi väl rustade för framtiden,” säger Lars Appelqvist, VD för Scan Sverige AB.Att bli en del av Lantmännen stärker också vår kapacitet att maximera fördelarna med svenskt och lokalproducerat kött och lyfta det till nya nivåer vad gäller hälsa, smak och expertis samt djurvälfärd. Det i sin tur gynnar den inhemska livsmedelsproduktionen på ett betydande sätt.”

Scan Sverige AB blir ett helägt portföljbolag inom Lantmännen. I övrigt drivs verksamheten vidare som tidigare, under ledning av VD Lars Appelqvist. Fokus ligger fortsatt på att stärka kärnaffären inom kött- och chark, relationerna med leverantörerna samt driva utvecklingen för ett livskraftigt och lönsamt svenskt lantbruk och livsmedelsproduktion.