Detta pressmeddelande är en översättning av HKScans börsmeddelande som publicerats på engelska och finska.

HKScan, ett ledande nordiskt köttföretag, har tecknat avtal om att sälja sin estländska äggverksamhet, OÜ Koks Munatootmine, till danska DAVA Foods Holding A / S. OÜ Koks Munatootmine har en årlig omsättning 6,7 miljoner euro. Affären omfattar aktier samt fastigheter och anläggningar och resulterar i en mindre ej likviditetspåverkande nedskrivning. Avyttringen är villkorad av godkännande från konkurrensmyndigheterna. Personalen kommer att fortsätta att vara anställda i OÜ Koks Munatootmine.

Ytterligare en överenskommelse har tecknats mellan HKScan Finland Oy och danska DanHatch AS som omfattar försäljning av HKScan Finlands kläckeriverksamhet och relaterad egendom till DanHatch Finland Oy, som kommer att vara ett joint venture mellan parterna. HKScan anställda som arbetar på kläckerier i Virmo och Kumo övergår till DanHatch Finland Oy. Efter avslutning av affären kommer HKScan Finland Oy ha en minoritetsandel om 20 procent i bolaget, med DanHatch som ägare av de resterande 80 procent av aktierna. Affären kommer att resultera i en mindre reavinst. HKScan avser att köpa dygnsgamla kycklingar för sina finska och estniska fjäderfäverksamheter från DanHatch Finland Oy, som är engagerad i den långsiktiga utvecklingen av kläckningsverksamheten i Finland. Affären kommer att genomföras under den första delen av nästa år.

 "DanHatch har en gedigen meritlista i kläckeriverksamhet i norra Europa och vi är glada att ha en affärspartner som är mycket engagerad i verksamheten. Detta kommer att gynna vår fjäderfäverksamhet, värdekedjan och våra producenter. Vidareutveckling och investeringar behövs för att möta den växande efterfrågan på fjäderfäprodukter ", säger Hannu Kottonen, vd och koncernchef för HKScan. "Som meddelades i oktober 2014 är fjäderfäverksamheten ett strategiskt utvecklingsområde för HKScan som planerar att investera i en produktionsanläggning i Finland. Att säkerställa en hög kvalitet och en kostnadseffektiv kläckningsverksamhet är därför mycket viktigt för oss. "

Båda transaktionerna kommer att frigöra kapital. Åtgärderna kommer att beröra 60 anställda totalt.

  "Dessa affärer är ytterligare steg i vår strävan att rationalisera verksamheten, fokusera på vår kärnverksamhet, förbättra vår produktivitet och ytterligare förenkla och förtydliga koncernstrukturen. Förändringarna ger oss möjlighet att ytterligare stärka vår position som ett ledande nordiskt köttföretag ", säger Kottonen.

 

 HKScan Abp

 Hannu Kottonen
 VD

 För ytterligare information:
 Hannu Kottonen, CEO, HKScan-koncernen
Vänligen skicka en begäran om återuppringning via:
Marja-Leena Dahlskog, kommunikationsdirektör, tel. +358 10 570 2142

 

HKScan är Nordens ledande köttexpert. Vi säljer, marknadsför och producerar högkvalitativa, ansvarsfullt producerad gris, nöt, fjäderfä och lammprodukter, charkvaror samt färdigmat under starka varumärken. Våra kunder är detaljhandeln, matservering, industri- och exportsektorer, och våra hemmamarknader utgörs Finland, Sverige, Danmark och Baltikum. Vi exporterar till närmare 50 länder. HKScans omsättning är 2,1 miljarder euro och vi har några 7 700 anställda, vilket gör oss till en av Europas ledande köttföretag.