Strax utanför Hyltebruk i Hallands län driver Marcus och Viktoria Gustavsson sin lammgård i byn Långaryd. Deras företag, Långaryds lamm, har blivit en föregångare när det gäller uppfödning av pälslamm och HKScan har därför utsett dem till årets leverantör av lamm 2019. Gården har 170 tackor, varav 100 stycken är pälsfår och övriga är vita korsningstackor. De första fåren flyttade in på gården 1996 och då var de bara fem stycken. 24 år senare har gården byggts ut med ett nytt stall och fåren har mångdubblats. Gården omfattar 60 hektar mark inklusive arrenden. Gården har även 50 hektar skog. Marcus jobbar i skogen och hyr ut sig till andra företag medan Viktoria jobbar deltid inom äldreomsorgen. För Marcus och Viktoria har det alltid varit viktigt att aldrig tumma på djuromsorgen eller kvaliteten i sin verksamhet. För att hålla igång uppfödningen köps baggarna in från noggrant utvalda uppfödare. Stallet är byggt med omsorg för att effektivisera skötsel och utfodring. Med en genomtänkt betesplan och rotation mellan hagarna så ofta som var tredje dag är lammen välmående och får en riktigt god tillväxt.

- Med pälsfårens tidiga lamning i februari som grund kan vi kan ha ett tidigt betessläpp redan i april, förklarar Marcus. Med rotationen mellan hagarna växer våra lamm snabbt och betesutnyttjandet ökar. Ett viktigt verktyg och uppföljning för oss är att lammen vägs en gång i veckan när de går ute på bete, avslutar Marcus.

Årets leverantör är ett etablerat hedersomnämnande bland svenska djuruppfödare och vinnare utses bland HKScans 8 000 olika leverantörer av nöt, gris och lamm. De nominerade leverantörerna har bland annat bedömts utifrån hur de jobbar med att främja djurens naturliga beteenden, att produktionen är flexibel och anpassad efter svensk konsumtion, men också utifrån sin framåtanda och utveckling av gården.

- Marcus och Viktoria är några av våra mest målmedvetna lammleverantörer. Efterfrågan på lamm har ökat bland Sveriges konsumenter, men i Sverige är lammgårdarna relativt få och oftast inte så stora. Långaryds lamm är professionella och noggranna, vilket ger mycket fin kvalitet på både kött och pälsskinn som tas tillvara härifrån. Viktoria är en kreativ hantverkare och tar tillvara skinn och ull, vilket också bidrar till ökad hållbarhet. Allt som gården producerar kommer till användning. Marcus och Viktoria är föregångare och visar att lamm inte behöver vara förknippad med en viss säsong, vilket är viktig för att möta den efterfrågan som finns, säger Elisabeth Svensson, lammansvarig på HKScan Agri.

Motivering till Årets Leverantör Lamm 2020
Marcus och Viktoria är lyhörda för HKScans behov av lamm, både vad gäller leveranstid under året samt kvalitet på slaktkropparna. Marcus och Viktoria har en målmedveten plan för att ha leveransklara lamm när HKScan behöver dem, samtidigt som de får fina pälsskinn. Marcus och Viktoria är skickliga producenter och föregångare i uppfödningen av pälslamm där de börjar slakta sina första slaktlamm i juni. Paret har kommit långt i sitt arbete med att lyckas med en bra tillväxt av lamm på bete. Gården har en genomtänkt betesplan med rotationsbete, byte av fålla var tredje dag ökar tillväxten och betesutnyttjandet. Under 2019 byggdes fårstallet ut och takräls installerades för att förbättra utfodringen inne på stall.


 

Bilder