– Vi är mycket stolta över våra svenska gris-, lamm-, och nötleverantörer och vill genom utmärkelsen Årets leverantör lyfta fram den leverantör inom respektive djurslag som vi anser gjort en extra bra insats under året. Det är tack vare HKScans leverantörer som vi kan erbjuda kött- och charkprodukter från bl a Scan med 100 % svenskt kött året om, säger Magnus Lindholm, Operativ Chef HKScan Sverige. 

Årets leverantör är ett etablerat hedersomnämnande bland svenska djuruppfödare och vinnarna utses bland HKScans 7 000 djurleverantörer. Nomineringen till Årets leverantör har gjorts av HKScans inköpare, som dagligen är ute och besöker våra leverantörer, enligt följande kriterier: 

  • Bra djuröga och aktivt arbete för att främja djurens naturliga beteende och hälsa. 
  • Flexibel produktion med goda och jämna slaktresultat som anpassas till svensk köttkonsumtion. 
  • Framåtanda genom kontinuerlig utveckling och nytänk för att förbättra sin verksamhet. 
  • Professionell affärspartner som sätter kunden och konsumenternas önskemål i fokus. 

Motivering till utmärkelsen Årets Leverantör Nöt 2021

Per och Magnus Johansson som driver Skrämsta gård är både positiva och lyhörda med ett mycket stort driv framåt. Det tar sig uttryck i en vilja att testa nya saker för att öka produktionen och driva verksamheten framåt. Det syns även på slaktresultatet där de levererar en jämn och fin kvalitet till oss på HKScan.  
Skrämsta gård nominerades av HKScans inköpare Lars Nilsson. 

- Det är hedrande att bli nominerad och vi är mycket stolta över utmärkelsen. Det är roligt att vår strävan för att utveckla företaget och hårt arbete ger resultat som uppskattas säger Magnus Johansson, Årets Leverantör Nöt 2021. 

Mjölk- och köttproduktion på Skrämsta gård hos Per och Magnus Johansson 

Bröderna Per och Magnus Johansson driver Skrämsta gård tillsammans med 9 stycken heltidsanställda. Gården omfattar 700 hektar med både spannmål och vallodling samt en djurbesättning med 380 årskor och lite kvigor till slutgödning. 2011 drog produktionen med mjölkkor igång på riktigt, innan dess omfattade inriktningen dikor. Skrämsta gård är en av deltagande gårdar i HKScans hållbarhetssatsning Gårdsinitiativet*. Att arbeta mot en ökad resurseffektivitet och en hållbarare produktion har alltid varit viktigt och gott exempel på effektivitetsutveckling är utbytet av de gamla mjölkrobotarna mot nya vilket ledde till att elförbrukningen från dem minskade med 75%.  

*HKScans hållbarhetssatsning Gårdsinitiativet är ett samarbete med svenska gårdar för att skapa klimatpositiva effekter utifrån varje gårds unika förutsättningar och därmed minska svenskt kötts klimatpåverkan och öka miljöfördelarna.