Vastuullisuus

HKScan lresponsibility01

Vastuullista liha

Meillä on yli sadan vuoden kokemus, jonka avulla vastaamme toiminnastamme arvoketjun jokaisessa vaiheessa.

HKScanin vastuullisuustyö keskittyy neljään painopistealueeseen: eläinten terveys ja hyvinvointi, ympäristövastuu, sosiaalinen vastuu ja taloudellinen vastuu. Johtavana pohjoismaisena ruokatalona olemme sitoutuneet olemaan maailman paras sekä eläintenhoidossa että ympäristövaikutusten vähentämisessä. Välitämme kumppaneidemme ja henkilöstömme hyvinvoinnista.

Ruoan ja sen raaka-aineiden alkuperä, tuotantotapojen vastuullisuus sekä ravitsemusnäkökulmat vaikuttavat kuluttajien ruokavalintoihin. Eläinten hyvinvoinnin lisäksi viime vuosina on puhuttu paljon myös lihantuotannon ilmastovaikutuksista. HKScanissa näihin asioihin on kiinnitetty paljon huomiota.

Olemme ylpeitä pohjoisista juuristamme. Pohjoisen ruoantuotantomme vahvuuksia ovat muun muassa runsaat ja puhtaat vesivarat, puhdas maaperä ja ilma sekä tehokkaat maataloustuotantomenetelmät.

Yritysvastuuteemamme näkyvät päivittäisessä työssämme sekä vuorovaikutuksessamme eri sidosryhmien kanssa.

Tietopaketteja vastuullisuudesta

Avoimuuden ja tietoisuuden lisäämiseksi HKScan on koonnut vastuullisuuden eri osa-alueisiin liittyviä tietopaketteja. Niissä listataan teeman pääkohtia sekä HKScanin tavoitteita, toimenpiteitä ja tähän mennessä saavutettuja asioita.

HKScan Vastuullisuusfakta Eläintuotannon ympäristövaikutukset.pdf

HKScan Vastuullisuusfakta Ravitsemus ja liha.pdf

HKScan Vastuullisuusfakta Antibiootit.pdf

HKScan Vastuullisuusfakta Taattua tuoteturvallisuutta.pdf

HKScan Vastuullisuusfakta Tuotantolaitokset ja ympäristö.pdf

HKScan Vastuullisuusfakta Pakkaukset.pdf

HKScan Vastuullisuusfakta Sika.pdf

HKScan Vastuullisuusfakta Nauta.pdf

HKScan Vastuullisuusfakta Siipikarja.pdf

HKScan vastuullisuusfakta Vastuullisesti tuotettu soija.pdf

 

Vastuullisuusraportti

Julkaisemme vastuullisuusraportin osana vuosikertomusta. Lue toimistamme kohti kestävämpää liiketoimintaa täällä

Code of Conduct

Eettiset ohjeet ohjaavat toimiamme ja vuorovaikutusta sidosryhmiemme kanssa. Lue lisää Code of Conductistamme.

HKScan Fair Way

Toiminnan vastuullisuuden varmistamiseksi meillä on käytössä hyvien tapojen vastaisen toiminnan ilmoittamiseen tarkoitettu HKScan Fairway kanava.