I Sverige används årligen stora mängder grödor som medför risker i leverantörsleden kopplade till klimatförändringar, avskogning, minskad biodiversitet och kränkningar av mänskliga rättigheter. Genom branschöverskridande samverkan och gemensamt ansvarstagande ska medlemmarna i plattformen verka för att den soja och palmolja som når svenska konsumenter produceras mer hållbart.

Miriam Thunborg säger: “Det finns redan idag ett stort engagemang hos medlemmarna att bidra till minskad avskogning och respekt för mänskliga rättigheter. Genom branschöverskridande samverkan och dialog kommer medlemmarna få verktyg för att tillsammans öka ambitionerna och att jobba fram lösningar på dagens utmaningar. Plattformen är ett viktigt bidrag för att skynda på omställningen till ett mer hållbart livsmedelssystem.”

Tillsammans representerar medlemmarna stora delar av värdekedjan från foder- och livsmedelsframställning, livsmedelsproducenter och handelsföretag till bransch- och intresseorganisationer. I ett första steg kommer plattformen fokusera på soja och palmolja, men ytterligare riskråvaror kan komma att adderas framöver.

Medlemmarna i plattformen är: AAK Sverige, Arla, Axfood, Axfoundation, Coop Sverige, Dafgårds, Foder & Spannmål, Fontana, HKScan Sverige, ICA Gruppen, KLS Ugglarps, Kosmetik- och hygienföretagen, Lantmännen, Lidl Sverige, Livsmedelsföretagen, LRF Mjölk, Martin & Servera, Nestlé Sverige, Norvida, Orkla Confectionery & Snacks Sverige, Svensk Dagligvaruhandel, Svenska Köttföretagen, Svenskt Kött och WWF Sverige.

Mer information på https://etisverige.se/aktuellt/svenska-plattformen-for-riskgrodor-lanseras-i-april/