Materialeffektivitet och återvinning är viktiga delar av HKScans hållbarhetsarbete. Redan under 2019 passerade företaget en viktig milstolpe när den svarta plasten fasades ut eftersom den inte är återvinningsbar. Med det fortsatta förpackningsprojektet tar HKScan ett viktigt steg framåt i sitt hållbarhetsarbete då alla produkter som packas i plast ska få nya återvinningsbara förpackningar. Generellt sett sänks CO2-utsläppen med frånavfallshanteringen ca 50% vid byte till en återvinningsbar plastförpackning vilket gör projektet till en viktig del i HKScans övergripande mål om att uppnå en CO2-neutral produktion till 2025, samt en helt klimatneutral värdekedja till slutet av 2040.  

- Förpackningarna utgör en betydande andel av HKScans klimatavtryck, vilket gör att såväl Group som BU Sverige har satt upp mål för hur och när våra förpackningar ska bli mer hållbara ur CR-synpunkt. För BU Sverige är målet satt till 100% återvinningsbara förpackningar senast under slutet av 2025. HKScan har även skrivit under DLF’s ”Plastinitiativet”, vilket har ett mål som ligger i linje med vårt eget, säger Anders Ferlin, Product Development Manager för HKScan Sverige.

De nya förpackningarna är tillverkade avendast en plasttyp och inte flera, på så vis går det att materialåtervinna till nya högkvalitativa produkter eller förpackningar. Vissa produkter får en ny typ av förpackning och där det är möjligt reduceras också mängden plast som används, exempelvis genom att göra förpackningen mindre. Att förpackningarna blir återvinningsbara innebär att konsumenten ska fortsätta sortera dem som plast, men istället för att gå till förbränning kan de återvinnas. 

- Just nu genomför vi flera tester parallellt inom olika kategorier. En bra och anpassad förpackning ska ju både trygga livsmedelssäkerheten och produktens egenskaper. Förpackningarna säkrar även en längre hållbarhetstid för produkten, vilket hjälper till att minska matsvinnet. Att vi dessutom kan sänka vårt eget CO2-avtryck med nya förpackningsmaterial känns mycket bra, säger Maria Häger, Director Quality & CR för HKScan Sverige.

Under början av 2024 siktar HKScan på att lansera några av sina största kategorier med nytt, återvinningsbart förpackningsmaterial.