Allt sedan början av 2000-talet har HKScan haft hållbarhetsarbete som en av sina viktigaste prioriteringar.  Klimatavtrycket från HKScans egen verksamhet har sedan dess minskat med 74% och är alltså på god väg mot koncernens övergripande mål som är netto noll i klimatavtryck för den egna produktionen år 2025.  Men för att verkligen göra skillnad krävs att hela värdekedjan, från gård till gaffel, blir klimatneutral vilket målsättningen är att den ska vara senast i slutet av år 2040.

Gårdsinitiativet

För ett år sedan startade HKScan Gårdsinitiativet, ett samarbete med utvalda gårdar och dialog med andra externa partners inom t ex rådgivning och lantbruk, forskningsinstitut och myndigheter, för att skapa klimatpositiva effekter utifrån varje gårds unika förutsättningar. Med hjälp av HKScans verktyg som listar insatser för en klimatsmartare och effektivare produktion, stöttas gårdarna till att hitta utvecklingsmöjligheter.  Verktyget omfattar punkter inom bl a ökad biologisk mångfald, bättre djurhälsa, lägre vattenanvändning, minskad övergödning och smartare energiförsörjning.

HKScans Klimatråd

Nu tar vi nästa steg genom att inrätta ett Klimatråd där representanter för våra leverantörer kommer att ingå. Syftet är att skapa ett forum för kompetens- och informationsutbyte. Klimatrådet kommer att vara ett viktigt forum där nya hållbarhetsintitiativ och metoder som arbetas fram inom ramen för Gårdsinitiativet kan förankras, anpassas och finslipas innan de skalas upp och implementeras på bredare front hos alla HKScans kontrakterade leverantörer.

Deltagarna i klimatrådet, som hade sitt första möte den 24 mars i år, har ett stort engagemang i hållbarhetsfrågor, representerar olika djurslag, driver både större och mindre verksamheter och de har alla ett brett kontaktnät bland andra lantbrukare. Samtliga deltagare ingår redan som aktiva deltagare i Gårdsinitiativet.

”Genom att inrätta ett speciellt Klimatråd vill vi signalera hur viktigt det är för oss på HKScan att utveckla, förankra och realisera initiativ och metoder för en hållbarare köttproduktion i nära samarbete med lantbrukarna”, säger Magnus Lindholm, Operativ chef HKScan Sverige. "Det är med hjälp av deras unika kompetens vi kan och ska lyckas hitta de bästa vägarna mot klimatneutralitet för svenskt kött.”

Klimatrådet leds av Sara Samuelsson som är projektledare för Gårdsinitiativet hos HKScan. Läs mer om Gårdsinitiativet här https://www.scan.se/gardsinitiativet/

Bilder