I korthet innebär det nya systemet att HKScan själva tar över planeringsansvaret för upphämtningsrutterna samt aviseringen av hämtningar på gård från transportören. Ett pilotprojekt inleddes i augusti i Lammhult i nära samarbete med djurtransportörer och leverantörer. Testet föll väl ut och systemet har sedan skalats upp successivt. Från och med mars månad är nu systemet implementerat vid alla HKScans anläggningar och hos samtliga samarbetspartners i Sverige och innefattar även samtliga djurslag.

Ökade fördelar för alla i kedjan.

Ambitionen har varit högt ställd i projektet och en tydlig ledstjärna har varit att förändringarna ska leda till förbättringar för samtliga parter i värdekedjan. HKScan samarbetar med totalt ca 6 000 leverantörer och att fånga upp deras synpunkter har varit viktigt under resans gång.

- Vi ser redan fördelar i form av en ökad framförhållning i vår planering och en ökad precision i ankomsttiderna till slakterierna, säger Magnus Lindholm som är Operativ Chef på HKScan Sverige. Den ökade kommunikationen med våra djurleverantörer är också värdefull. Det blir ett bra tillfälle för snabbt utbyte av information och möjliga förbättringar oss emellan.

En annan fördel som projektet har inneburit är övergången till en mer digital miljö. Nu erbjuder HKScan digital signering av djurägarförsäkran vid leverans och digital kvittens av leveransen vilket både är snabbare och säkrare för berörda parter.

- Ett stort tack till alla inblandade och ett särskilt tack till våra skickliga och uppskattade djurtransportörer. Utan dem så hade inte detta varit möjligt, säger Magnus Lindholm. Vi fortsätter att få in bra tankar och kompetens från dem genom ett nybildat Transportörsråd. Det kommer fortsatt att hjälpa oss med utvecklingen framåt.

Klimatnytta

Klimatnyttan har varit en viktig drivkraft för utvecklingen av det nya intransportsystemet som nu gör det möjligt att i högre grad använda sig av returtransporter. Det gör att antalet körda mil kan reduceras markant vilket i sin tur bidrar till minskat CO2-avtryck för djurtransporterna.

- Vi har som mål att öka utnyttjandegraden för de bilar som tidigare gått tomma tillbaka efter lossning på slakteri. Redan efter denna korta tid har vi 3% returfyllnader vilket motsvarar cirka 3000 insparade km per vecka.  Omräknat motsvarar det cirka 3,2 ton CO2*, förklarar Magnus Lindholm. Bilar som har lossat grisar i Kristianstad kan gå ut och lasta boskap som körs upp till Linköping och vice versa.  Vid ökad utnyttjandegrad av returbilar blir det även viktigt att säkra upp så att eventuellt byte av åkeri och chaufför inte upplevs som något negativt för djurleverantören.

*Källa: Ecotree digitala verktyg ”Utsläppsberäknaren”.