HKScan återkallar Scan Skivbar Leverpastej 500g och 1000g då leverantören av förtjockningsmedel som används till dessa produkter funnit etylenoxid i förtjockningsmedlet. Halterna av etylenoxid är mycket låga. Etylenoxid är förbjudet som bekämpningsmedel i EU/EES och produkterna återkallas efter dialog med kontrollmyndigheten. Det är inte känt att etylenoxid i låga halter orsakar omedelbar allvarlig hälsorisk, men produkterna bör inte användas.

Det gäller Scan Skivbar Leverpastej 500g och 1000g med bäst före-datum mellan 2021-10-28 och 2021-11-27.

Vi beklagar verkligen det inträffade och ber konsumenter som köpt produkten kontakta oss på https://www.scan.se/om-oss/reklamationer/.