– Vi är mycket stolta över våra svenska gris-, lamm-, och nötleverantörer och vill genom utmärkelsen Årets leverantör lyfta fram den leverantör inom respektive djurslag som vi anser gjort en extra bra insats under året. Det är tack vare HKScans leverantörer som vi kan erbjuda kött- och charkprodukter från Scan med 100 % svenskt kött året om, säger Magnus Lindholm, Operativ Chef HKScan Sverige.

Årets leverantör är ett etablerat hedersomnämnande bland svenska djuruppfödare och vinnare utses bland HKScans 7 000 djurleverantörer. Nomineringen till Årets leverantör har skett av HKScans inköpare, som dagligen är ute och besöker våra leverantörer. De nominerade leverantörerna har bedömts enligt kriterierna:

- Bra djuröga och aktivt arbete för att främja djurens naturliga beteende och hälsa.

- Flexibel produktion med goda och jämna slaktresultat som anpassas till svensk köttkonsumtion.

- Framåtanda genom kontinuerlig utveckling och nytänk för att förbättra sin verksamhet.

- Professionell affärspartner som sätter kunden och konsumenternas önskemål i fokus.

Motivering till Årets Leverantör Gris 2020
Elisabeth Hugne är en ung och välutbildad grisproducent som beslutat att satsa vidare med smågrisproduktionen på föräldragården. Hon har ett professionellt tänk där djuromsorg och resultat i produktionen alltid kommer i första hand. Gården utstrålar optimism och dess företagsanda håller landsbygden levande. Elisabeth är en stor tillgång och inspirationskälla i branschen för grisuppfödning! Inköpare Bengt Danielsson nominerade Lunden Nystuga till Årets Leverantör Gris.

Gårdsfakta Lunden Nystuga
Elisabeth driver gården tillsammans med sina föräldrar, Örjan och Annika. Familjen Hugne är den 14:e generationen som driver släktgården. Gården omfattar 200 hektar växtodling, inklusive arrenden, samt 125 hektar skog. Grödorna som odlas är korn, havre och vete till foder. Utöver det odlas även rågvete och vall till avsalu, i samarbete med traktens djurproducenter. Familjen samarbetar med andra lantbrukare i närområdet vid arbetstoppar i vårbruk och skörd. Lunden Nystuga är självförsörjande på foderspannmål och gården har även egen flis till stallets värmepanna. Flispannan förser smågrisarna med den viktiga golvvärmen.

Elisabeth beskriver känslan över att bli framröstad till Årets Leverantör Gris så här;

– Det var oväntat, jag känner mig både hedrad och lite förvånad och jag tycker det är lite av en seger för vår bygd här i västra Värmland. Vår gård är den enda som bedriver grisproduktion i kommunen. Utnämningen av Årets Leverantör var kanske extra roligt ett så märkligt år som 2020 avslutar Elisabeth.