HKScan och Coop vill stötta svenska lantbrukare och ge dem möjlighet att utöka sin verksamhet. Tillsammans kommer vi att sponsra 20 lantbrukare runt om i Sverige för inköp av avelstjurar. Målsättningen är att de ska ha möjlighet att växla upp sin produktion av nöt och utöka besättningarna av dikor på gårdarna. En annan del av projektet är att erbjuda rådgivning och utbildning till lantbrukarna då flera av de utvalda är unga och har verksamhet under utveckling.

För att våga satsa som ung lantbrukare måste man veta att de finns en långsiktig efterfrågan. Därför vill vi säkra både produktion och tillgång och stötta generationsskiftet inom det svenska lantbruket. Det innebär ofta att gårdar behöver moderniseras och för det krävs både ekonomiska och tidsmässiga investeringar. Med det här initiativet vill vi visa att vi kommer att finnas där och efterfråga det svenska köttet även i framtiden.

”Medelåldern för svenska lantbrukare blir allt högre och därför är det viktigt att värna återväxt och underlätta för kommande generationer att våga satsa långsiktigt. Svenskt kött har flera unika värden inom djurvälfärd och miljö, som är viktiga att stödja och som våra medlemmar och kunder efterfrågar”, säger Majsan Pense, inköpsansvarig för kött på Coop.

Det svenska lantbruket har under många år arbetat med att minska sitt klimatavtryck. Svenskt nötkött har idag 60 % lägre avtryck än genomsnittet i världen (Lesschen et al & Gerber et al) och för att kunna sänka köttets klimatpåverkan ytterligare krävs utveckling och implementering av nya metoder i nära samarbete med gårdarna. Svensk köttproduktion utmärker sig dock på fler sätt än ett lägre klimatavtryck. Sverige har bland de strängaste djuromsorgslagstiftningarna i världen, den lägsta antibiotikaanvändningen i världen och betande djur bidrar till biologisk mångfald och öppna landskap. Väljer en konsument svenskt kött istället för importerat, bidrar det dessutom till fler miljömål – som minskade transporter och miljöutsläpp.

”Vi är glada över den här möjligheten att tillsammans med Coop stötta inhemsk köttproduktion och på det sättet bidra till att säkra den framtida tillgången på svenskt kött. Vi tror att efterfrågan på svenskt kött kommer att öka och vikten av en god självförsörjningsgrad har blivit tydligare än någonsin under det senaste året. Tillsammans vill vi medverka till att säkra produktion och tillgång samt stötta generationsskiftet inom det svenska lantbruket”, säger Torbjörn Lithell, försäljningsdirektör Detaljhandel HKScan Sverige.

Bilagor