Colleagues working in office looking at blueprints

Hallinto

HKScan Oyj:n hallinto perustuu Suomen lainsäädäntöön, EU-tason sääntelyyn, HKScanin yhtiöjärjestykseen ja Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n laatimaan Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodiin 2015 (CG-koodi) sekä HKScan-konsernin Code of Conduct -toimintaohjeeseen ja yhtiön sisäiseen hallintomenettelypolitiikkaan (Governance policy).

Lisäksi HKScan noudattaa Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöjä sekä Finanssivalvonnan sääntöjä ja määräyksiä. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä annetaan vuosittain toimintakertomuksesta erillisenä selvityksenä. HKScan noudattaa CG-koodia sillä poikkeuksella, että nimitysvaliokuntaan voidaan valita jäseniä myös hallituksen ulkopuolelta tuomaan lisää asiantuntemusta yhtiön keskeisiin henkilövalintoihin (suositus 15). Hallitus nimittää nimitysvaliokunnan jäsenet.

CG-koodi on saatavilla Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n verkkosivuilta osoitteessa www.cgfinland.fi.

HKScanin johto- ja hallintoelimet

 

 

Selvitykset

Yhtiökokous

Hallitus

Toimitusjohtaja ja johtoryhmä

Sisäpiirihallinto

Tilintarkastus

Riskit ja riskienhallinta

Palkitseminen

Yhtiöjärjestys