Ruoka-annos, kananfilee salaatilla

Hallinto

HKScan Oyj:n hallinto perustuu Suomen lainsäädäntöön, EU-tason sääntelyyn, HKScanin yhtiöjärjestykseen ja Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n laatimaan Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodiin 2020 (CG-koodi) sekä HKScan-konsernin Code of Conduct -toimintaohjeeseen ja yhtiön sisäiseen hallintomenettelypolitiikkaan (Governance policy).

Lisäksi HKScan noudattaa Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöjä sekä Finanssivalvonnan sääntöjä ja määräyksiä. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä annetaan vuosittain toimintakertomuksesta erillisenä selvityksenä. 

CG-koodi on saatavilla Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n verkkosivuilta osoitteessa www.cgfinland.fi.

Lue lisää:

> Selvitykset

> Yhtiökokous

> Hallitus

> Toimitusjohtaja ja johtoryhmä

> Sisäpiirihallinto

> Tilintarkastus

> Riskit ja riskienhallinta

> Palkitseminen

> Yhtiöjärjestys