Ruokahetket, dippailu

Sijoittajakalenteri ja IR-kontakti

HKScanin sijoittajaviestinnän tavoitteena on tarjota pääomamarkkinoille avointa ja luotettavaa tietoa yhtiöstä ja sen toimintaympäristöstä, minkä myötä sidosryhmät voivat muodostaa totuudenmukaisen kuvan HKScanista sijoituksena.

HKScanin tavoitteena on varmistaa, että kaikilla sidosryhmillä on tasapuolisesti riittävä ja oikea tieto yhtiöstä ja että tieto julkaistaan täsmällisesti ja ilman viiveitä. HKScan noudattaa viestinnässään Suomen lainsäädäntöä, Nasdaq Helsingin sääntöjä sekä Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen ja Finanssivalvonnan määräyksiä ja ohjeita.

9.2.2023

Tilinpäätöstiedote 2022

Vko 11/2023

Vuosi- ja vastuullisuusraportti 2022

20.4.2023

Yhtiökokous

10.5.2023

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2023

9.8.2023

Puolivuosikatsaus 2023

8.11.2023

Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2023

Hiljainen jakso

HKScan noudattaa sijoittaja- ja mediayhteyksissään 30 vuorokauden pituista hiljaista aikaa (silent period). Hiljainen jakso edeltää tilinpäätöstiedotteen ja osavuosikatsausten julkaisemista. Tänä aikana Yhtiö ei keskustele pääomamarkkinoiden tai tiedotusvälineiden edustajien kanssa tuloksesta tai siihen vaikuttavista tekijöistä.

Hiljainen jakso päättyy tilinpäätöstiedotteen tai osavuosikatsauksen julkistamiseen. Jos jokin hiljaisen jakson aikainen tapahtuma vaatii välitöntä julkistamista, HKScan julkistaa tiedon viipymättä tiedonantovelvollisuutta koskevien säännösten mukaisesti ja voi kommentoida kyseistä tapahtumaa.

HKScan Jyrki Paappa

Sijoittajasuhteiden yhteyshenkilö

Konsernin talousjohtaja Jyrki Paappa
p. +358 505566512
etunimi.sukunimi@hkscan.com