Consumers on picnic 1600x500

Sijoittajasuhteet ja sijoittajakalenteri

HKScanin sijoittajaviestinnän tavoitteena on tarjota pääomamarkkinoille avointa ja luotettavaa tietoa yhtiöstä ja sen toimintaympäristöstä, minkä myötä sidosryhmät voivat muodostaa totuudenmukaisen kuvan HKScanista sijoituksena.

HKScanin tavoitteena on varmistaa, että kaikilla sidosryhmillä on tasapuolisesti riittävä ja oikea tieto yhtiöstä ja että tieto julkaistaan täsmällisesti ja ilman viiveitä. HKScan noudattaa viestinnässään Suomen lainsäädäntöä, Nasdaq Helsingin sääntöjä sekä Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen ja Finanssivalvonnan määräyksiä ja ohjeita.

HKScanin taloudellinen tiedottaminen vuonna 2019

HKScan Oyj julkistaa seuraavat taloudelliset raportit vuonna 2019:

  • Vuoden 2018 tilinpäätöstiedote, keskiviikkona 6.2.2019
  • Tammi–maaliskuun 2019 osavuosikatsaus, keskiviikkona 8.5.2019
  • Puolivuosikatsaus 2019, torstaina 18.7.2019
  • Tammi–syyskuun 2019 osavuosikatsaus, keskiviikkona 6.11.2019

Vuoden 2018 vuosikertomus julkaistaan sähköisenä versiona viikolla 11/2019. Kaikki taloudelliset raportit julkistetaan suomeksi ja englanniksi, ja ne ovat julkistamisen jälkeen saatavilla konsernin verkkosivuilla www.hkscan.com.

HKScanin ylimääräinen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 30.1.2019 Turussa.

HKScanin varsinainen yhtiökokous pidettään 11.4.2019 Turussa.

Yhteystiedot

IR-kalenteri

Tiedonantopolitiikka