Consumers on picnic 1600x500

Sijoittajasuhteet ja sijoittajakalenteri

HKScanin sijoittajaviestinnän tavoitteena on tarjota pääomamarkkinoille avointa ja luotettavaa tietoa yhtiöstä ja sen toimintaympäristöstä, minkä myötä sidosryhmät voivat muodostaa totuudenmukaisen kuvan HKScanista sijoituksena.

HKScanin tavoitteena on varmistaa, että kaikilla sidosryhmillä on tasapuolisesti riittävä ja oikea tieto yhtiöstä ja että tieto julkaistaan täsmällisesti ja ilman viiveitä. HKScan noudattaa viestinnässään Suomen lainsäädäntöä, Nasdaq Helsingin sääntöjä sekä Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen ja Finanssivalvonnan määräyksiä ja ohjeita.

HKScanin taloudellinen tiedottaminen vuonna 2019 ja 2020

HKScan Oyj julkistaa seuraavat taloudelliset raportit vuonna 2019 ja 2020:

  • Tammi–syyskuun 2019 osavuosikatsaus, keskiviikkona 6.11.2019
  • Vuoden 2019 tilinpäätöstiedote, torstaina 6.2.2020
  • Tammi–maaliskuun 2020 osavuosikatsaus, torstaina 7.5.2020
  • Puolivuosikatsaus 2020, torstaina 16.7.2020
  • Tammi–syyskuun 2020 osavuosikatsaus, torstaina 5.11.2020

Vuoden 2019 vuosikertomus julkaistaan sähköisenä versiona viikolla 12/2020.

HKScanin varsinainen yhtiökokous pidettään keskiviikkona 15.4.2020 Turussa.

Kaikki taloudelliset raportit julkistetaan suomeksi ja englanniksi, ja ne ovat julkistamisen jälkeen saatavilla konsernin verkkosivuilla www.hkscan.com.

Yhteystiedot

IR-kalenteri

Tiedonantopolitiikka