Ruokahetket, dippailu

Sijoittajakalenteri ja IR-kontakti

HKScanin sijoittajaviestinnän tavoitteena on tarjota pääomamarkkinoille avointa ja luotettavaa tietoa yhtiöstä ja sen toimintaympäristöstä, minkä myötä sidosryhmät voivat muodostaa totuudenmukaisen kuvan HKScanista sijoituksena.

HKScanin tavoitteena on varmistaa, että kaikilla sidosryhmillä on tasapuolisesti riittävä ja oikea tieto yhtiöstä ja että tieto julkaistaan täsmällisesti ja ilman viiveitä. HKScan noudattaa viestinnässään Suomen lainsäädäntöä, Nasdaq Helsingin sääntöjä sekä Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen ja Finanssivalvonnan määräyksiä ja ohjeita.

10.2.2022

Tilinpäätöstiedote 2021

viikko 10/2022

Vuosikertomus ja vastuullisuusraportti 2021

30.3.2022

Varsinainen yhtiökokous 

10.5.2022

Osavuosikatsaus tammi–maaliskuu 2022

20.7.2022

Puolivuosikatsaus 2022

3.11.2022

Osavuosikatsaus tammi–syyskuu 2022

9.2.2023

Tilinpäätöstiedote 2022

22.2.2023

Osakkeenomistajien ehdotukset yhtiökokouksen käsiteltäväksi ilmoitettava yhtiön hallitukselle:
Osakkeenomistajalla on oikeus saada yhtiökokoukselle osakeyhtiölain mukaan kuuluva asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi. Käsiteltäväksi vaadittava asia tulee ilmoittaa yhtiön hallitukselle viimeistään 22.2.2023. Pyyntö on lähetettävä päätösehdotuksineen postitse osoitteeseen AGM / HKScan Oyj, PL 50, 20521 Turku tai sähköpostitse osoitteeseen legal@hkscan.com.

Vko 11/2023

Vuosi- ja vastuullisuusraportti 2022

20.4.2023

Yhtiökokous

10.5.2023

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2023

9.8.2023

Puolivuosikatsaus 2023

8.11.2023

Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2023

Hiljainen jakso

HKScan noudattaa sijoittaja- ja mediayhteyksissään 30 vuorokauden pituista hiljaista aikaa (silent period). Hiljainen jakso edeltää tilinpäätöstiedotteen ja osavuosikatsausten julkaisemista. Tänä aikana Yhtiö ei keskustele pääomamarkkinoiden tai tiedotusvälineiden edustajien kanssa tuloksesta tai siihen vaikuttavista tekijöistä.

Hiljainen jakso päättyy tilinpäätöstiedotteen tai osavuosikatsauksen julkistamiseen. Jos jokin hiljaisen jakson aikainen tapahtuma vaatii välitöntä julkistamista, HKScan julkistaa tiedon viipymättä tiedonantovelvollisuutta koskevien säännösten mukaisesti ja voi kommentoida kyseistä tapahtumaa.

HKScan Jyrki Paappa

Sijoittajasuhteiden yhteyshenkilö

Konsernin talousjohtaja Jyrki Paappa
p. +358 505566512
etunimi.sukunimi@hkscan.com