Ruokahetket, dippailu

Sijoittajakalenteri ja IR-kontakti

HKScanin sijoittajaviestinnän tavoitteena on tarjota pääomamarkkinoille avointa ja luotettavaa tietoa yhtiöstä ja sen toimintaympäristöstä, minkä myötä sidosryhmät voivat muodostaa totuudenmukaisen kuvan HKScanista sijoituksena.

HKScanin tavoitteena on varmistaa, että kaikilla sidosryhmillä on tasapuolisesti riittävä ja oikea tieto yhtiöstä ja että tieto julkaistaan täsmällisesti ja ilman viiveitä. HKScan noudattaa viestinnässään Suomen lainsäädäntöä, Nasdaq Helsingin sääntöjä sekä Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen ja Finanssivalvonnan määräyksiä ja ohjeita.

4.2.2021

Tilinpäätöstiedote 2020

8.4.2021

Varsinainen yhtiökokous

6.5.2021

Tammi-maaliskuun 2021 osavuosikatsaus

16.7.2021

Puolivuosikatsaus 2021 

4.11.2021

Tammi-syyskuun 2021 osavuosikatsaus

10.2.2022

Tilinpäätöstiedote 2021

viikko 10/2022

Vuosikertomus ja vastuullisuusraportti 2021

30.3.2022

Varsinainen yhtiökokous (suunniteltu pvm, kutsu julkaistaan myöhemmin)

10.5.2022

Osavuosikatsaus tammi–maaliskuu 2022

20.7.2022

Puolivuosikatsaus 2022

3.11.2022

Osavuosikatsaus tammi–syyskuu 2022

Hiljainen jakso

HKScan noudattaa sijoittaja- ja mediayhteyksissään 30 vuorokauden pituista hiljaista aikaa (silent period). Hiljainen jakso edeltää tilinpäätöstiedotteen ja osavuosikatsausten julkaisemista. Tänä aikana Yhtiö ei keskustele pääomamarkkinoiden tai tiedotusvälineiden edustajien kanssa tuloksesta tai siihen vaikuttavista tekijöistä.

Hiljainen jakso päättyy tilinpäätöstiedotteen tai osavuosikatsauksen julkistamiseen. Jos jokin hiljaisen jakson aikainen tapahtuma vaatii välitöntä julkistamista, HKScan julkistaa tiedon viipymättä tiedonantovelvollisuutta koskevien säännösten mukaisesti ja voi kommentoida kyseistä tapahtumaa.

Sijoittajasuhteiden yhteyshenkilö

Konsernin viestintäjohtaja Heidi Hirvonen
p. 010 570 6072
etunimi.sukunimi@hkscan.com 

Heidi Hirvonen