Consumers on picnic 1600x500

Sijoittajasuhteet ja sijoittajakalenteri

HKScanin sijoittajaviestinnän tavoitteena on tarjota pääomamarkkinoille avointa ja luotettavaa tietoa yhtiöstä ja sen toimintaympäristöstä, minkä myötä sidosryhmät voivat muodostaa totuudenmukaisen kuvan HKScanista sijoituksena.

HKScanin tavoitteena on varmistaa, että kaikilla sidosryhmillä on tasapuolisesti riittävä ja oikea tieto yhtiöstä ja että tieto julkaistaan täsmällisesti ja ilman viiveitä. HKScan noudattaa viestinnässään Suomen lainsäädäntöä, Nasdaq Helsingin sääntöjä sekä Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen ja Finanssivalvonnan määräyksiä ja ohjeita.

Sijoittajasuhteiden yhteyshenkilö

Konsernin viestintäjohtaja Heidi Hirvonen
p. 010 570 6072
etunimi.sukunimi@hkscan.com 

Heidi Hirvonen

IR-kalenteri

Tiedonantopolitiikka