Sijoittajasuhteet ja sijoittajakalenteri

HKScanin sijoittajaviestinnän tavoitteena on tarjota pääomamarkkinoille avointa ja luotettavaa tietoa yhtiöstä ja sen toimintaympäristöstä, minkä myötä sidosryhmät voivat muodostaa totuudenmukaisen kuvan HKScanista sijoituksena.

HKScanin tavoitteena on varmistaa, että kaikilla sidosryhmillä on tasapuolisesti riittävä ja oikea tieto yhtiöstä ja että tieto julkaistaan täsmällisesti ja ilman viiveitä. HKScan noudattaa viestinnässään Suomen lainsäädäntöä, Nasdaq Helsingin sääntöjä sekä Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen ja Finanssivalvonnan määräyksiä ja ohjeita.

HKScanin taloudellinen tiedottaminen vuonna 2018

HKScan Oyj julkistaa seuraavat taloudelliset raportit vuonna 2018:

  • Vuoden 2017 tilinpäätöstiedote keskiviikkona 7.2.2018
  • Tammi–maaliskuun 2018 osavuosikatsaus torstaina 3.5.2018
  • Puolivuosikatsaus 2018 torstaina 19.7.2018
  • Tammi–syyskuun 2018 osavuosikatsaus keskiviikkona 7.11.2018

Vuoden 2017 vuosikertomus julkaistiin sähköisenä versiona viikolla 11/2018. Kaikki taloudelliset raportit julkistetaan suomeksi ja englanniksi, ja ne ovat julkistamisen jälkeen saatavilla konsernin verkkosivuilla www.hkscan.com.


HKScanin varsinainen yhtiökokous pidettiin 12.4.2018 Turussa.

Yhteystiedot

IR-kalenteri

Tiedonantopolitiikka