Naudat

Lihantuotanto Pohjoismaissa

Tiedämme, että lihantuotanto aiheuttaa ympäristövaikutuksia. Niin kuin kaikki mitä teemme. Pohjoismaissa voimme tehdä kestävämpiä valintoja valitsemalla paikallisesti tuotettua lihaa.

Suomessa ja muissa Pohjoismaissa on hyvät olosuhteet naudanlihan tuotannolle. Tiesitkö, että:

- naudanlihan tuottaminen kuluttaa runsaasti vettä, mutta tämä ei ole Pohjoismaissa ongelma, koska täällä on runsaat vesivarat.

- ylilaidunnus ei ole ongelma, sillä eläinten määrä on sopusoinnussa käytettävissä olevan laidunalan kanssa.

- metsien raivausta pelloiksi ei juuri tehdä, sillä rehuntuotantoon soveltuvaa peltoalaa on Pohjoismaissa tarpeeksi.

- ulkomaisia rehun raaka-aineita, esimerkiksi tuontisoijaa ei juuri tarvita täydentämään kotimaisia rehukasveja.

- heinä on naudan luontaista ravintoa, karkearehua, joka ylläpitää pötsin toimintaa. Hyvinvoiva nauta tarvitsee heinää.

Suomessa on runsaasti peltoalaa, joka soveltuu ainoastaan nurmen tuotantoon

- Monivuotinen nurmi sitoo tehokkaasti maahan ravinteita, esimerkiksi fosforia (P) ja typpeä (N). Kun peltoa ei muokata, riski ravinteiden valumisesta vesistöihin on vähäinen.

- Monivuotinen nurmi toimii myös hiilinieluna*, sitoen merkittäviä määriä hiiltä maaperään.

- Nautatiloilla syntyvä eläinten lanta sopii lannoitteeksi tulevalle sadolle ja parantaa samalla peltomaan laatua.

- Luonnon monimuotoisuuden (sisältäen lukuisat kasvi- ja hyönteislajikkeet) sekä ympäristövaikutusten arvioinnin kannalta nauta ja nurmi kuuluvat olennaisesti yhteen.

Tiesitkö, että lihan- ja maidontuotantoketjut ovat sidoksissa toisiinsa. Suurin osa Suomessa tuotettavasta naudanlihasta tulee maidontuotantoketjussa syntyvistä sonneista.

Lihantuotanto_Pohjoismaissa_web.JPG

* Hiilinielu ja hiilen sitominen: Hiilinielu on hiilivarasto, jonka koko kasvaa. Hiilinieluja ovat esimerkiksi metsät silloin kun ne sitovat enemmän hiiltä kuin vapauttavat. Hiilen sitominen on prosessi, jolla hiilidioksidia poistuu ilmakehästä esimerkiksi kasviin tai kasvin kautta maaperään.