Näkymät ja taloudelliset tavoitteet

Osavuosikatsaus Q3 (muuttumaton; annettu tilinpäätöstiedotteessa 7.11.2018)


Lihankulutuksen arvioidaan kasvavan lähivuosina maailmanlaajuisesti 1,6 prosenttia vuodessa. Siipikarjan kulutuksen kasvun arvioidaan olevan yksi vahvimmista kasvun ajureista. Lisäksi useat kulutukseen vaikuttavat arvotrendit tukevat HKScanin strategian toteuttamista.

HKScan arvioi, että strategian toteuttamisen vaikutus alkaa vuonna 2018 näkyä yhtiön tuloksessa myynnin arvon nousuna ja parantuneena tuotannon tehokkuutena. Yhtiö keskittyy From Farm to Fork -strategian jalkauttamiseen kaikilla viidellä fokusalueellaan, jotka ovat: Fokus lihassa, Johtajuus siipikarjassa, Aterialiiketoiminnan kasvattaminen, Tiivis yhteistyö tuottajien kanssa, ja Tuottavuuden ja kustannuskilpailukyvyn parantaminen.

HKScan on asettanut pitkän aikavälin taloudellisiksi tavoitteikseen:

  • Liikevoitto: yli neljä prosenttia liikevaihdosta
  • Sijoitetun pääoman tuotto: yli 12 prosenttia
  • Nettovelkaantumisaste: alle 100 prosenttia
  • Osingonjako: yli 30 prosenttia nettotuloksesta

Vuonna 2017 HKScanin liikevoitto oli -1,0 prosenttia, sijoitetun pääoman tuotto -2,0 prosenttia ja nettovelkaantumisaste 59,0 prosenttia. Yhtiö jakoi osinkoa tilikaudelta 2017 yhteensä 4,9 miljoonaa euroa.