20160807 0180 1600x500

Näkymät ja taloudelliset tavoitteet

Arvio vuodelle 2019 (annettu tilinpäätöstiedotteessa 6.2.2019)

Globaalin lihankulutuksen ennustetaan kasvavan tulevina vuosina. HKScanin kotimarkkinoilla kulutuskasvun arvioidaan keskittyvän siipikarjanliha- ja ateriakategorioihin, kun taas muiden kategorioiden kysynnän ennustetaan pysyvän vakaana. HKScan odottaa tehostamisohjelmiensa sekä muiden korjaavien toimien alkavan tuottaa tulosta vuonna 2019.

HKScan on asettanut pitkän aikavälin taloudellisiksi tavoitteikseen:

  • Liikevoitto: yli neljä prosenttia liikevaihdosta
  • Sijoitetun pääoman tuotto: yli 12 prosenttia
  • Nettovelkaantumisaste: alle 100 prosenttia
  • Osingonjako: yli 30 prosenttia nettotuloksesta