Näkymät vuodelle 2024 ja pitkän ajan taloudelliset tavoitteet

Näkymät vuodelle 2024

Vuonna 2024 HKScan arvioi konsernin jatkuvien toimintojen vertailukelpoisen liiketuloksen paranevan vuodesta 2023.

HKScanin pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet

tal_tavoitteet.PNG