Näkymät ja taloudelliset tavoitteet

Näkymät vuodelle 2021

Vuonna 2021 HKScan arvioi konsernin vertailukelpoisen liiketuloksen paranevan vuodesta 2020.

HKScanin pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet

tal_tavoitteet.PNG