Näkymät ja pitkän ajan taloudelliset tavoitteet

Näkymät vuodelle 2022

HKScan Oyj:n hallitus päätti 29.9.2022 alentaa yhtiön vuoden 2022 taloudellista ohjeistusta.

Päivitetty ohjeistus vuodelle 2022

HKScanin vertailukelpoisen liiketuloksen arvioidaan laskevan vertailuvuodesta, mutta pysyvän voitollisena. Taloudellista ohjeistusta on päätetty alentaa energiamarkkinoiden voimakkaasti muuttuneen tilanteen vuoksi. Energiamarkkinoiden epävarmuus koskee kaikkia HKScanin kotimarkkinoita ja vaikuttaa konsernin liiketulokseen suojaustoimista huolimatta.

Aikaisempi 10.2.2022 julkaistu ohjeistus vuodelle 2022

Vuonna 2022 HKScan arvioi konsernin vertailukelpoisen liiketuloksen paranevan vuodesta 2021. Alkuvuoden 2022 vertailukelpoisen liiketuloksen arvioidaan olevan vertailukautta heikompi yhtiön tuloskehitykseen voimakkaasti vaikuttavasta inflaatiosta sekä kansainvälisestä liha- ja viljamarkkinan merkittävästä epätasapainosta johtuen. Koko vuoden tuloskehitykseen vaikuttaa merkittävästi kansainvälisen liha- ja viljamarkkinan kehitys.

HKScanin pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet

tal_tavoitteet.PNG