20160807 0180 1600x500

Näkymät ja taloudelliset tavoitteet

Arvio vuodelle 2019 (annettu osavuosikatsauksessa 6.11.2019)

HKScan odottaa tehostamisohjelmiensa sekä muiden korjaavien toimien tuottavan tulosta vuonna 2019 ja yhtiön liiketuloksen odotetaan paranevan selvästi viime vuodesta.     

Globaalin lihankulutuksen ennustetaan kasvavan tulevina vuosina. HKScanin kotimarkkinoilla ja sen edustamissa kategorioissa, siipikarjanlihan ja aterioiden kulutus kasvaa. Lihavalmisteiden kysynnän ennustetaan pysyvän vakaana ja punaisen lihan kulutuksen kääntyvän hienoiseen laskuun.

HKScan on asettanut pitkän aikavälin taloudellisiksi tavoitteikseen:

  • Liiketulos: yli neljä prosenttia liikevaihdosta
  • Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE): yli 12 prosenttia
  • Nettovelkaantumisaste: alle 100 prosenttia
  • Osingonjako: yli 30 prosenttia nettotuloksesta