Näkymät ja pitkän ajan taloudelliset tavoitteet

Näkymät vuodelle 2023

Vuonna 2023 HKScan arvioi konsernin jatkuvien toimintojen vertailukelpoisen liiketuloksen paranevan
vuodesta 2022. Koko vuoden tuloskehitykseen vaikuttaa merkittävästi inflaation ja kuluttajien ostovoiman
kehitys yhtiön kotimarkkinoilla. Toisaalta vuoden 2023 alussa energia- ja logistiikkakustannukset ovat
maltillisemmalla tasolla vuoden 2022 huippuun verrattuna.

HKScanin pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet

tal_tavoitteet.PNG