20160807 0180 1600x500

Näkymät ja taloudelliset tavoitteet

Arvio vuodelle 2019 (annettu osavuosikatsauksessa 8.5.2019)

Globaalin lihankulutuksen ennustetaan kasvavan tulevina vuosina. HKScanin kotimarkkinoilla kulutuskasvun arvioidaan keskittyvän siipikarjanliha- ja ateriakategorioihin, kun taas muiden kategorioiden kysynnän ennustetaan pysyvän vakaana. HKScan odottaa tehostamisohjelmiensa sekä muiden korjaavien toimien alkavan tuottaa tulosta vuonna 2019 ja yhtiön liikevoiton odotetaan paranevan selvästi viime vuodesta.

HKScan on asettanut pitkän aikavälin taloudellisiksi tavoitteikseen:

  • Liikevoitto: yli neljä prosenttia liikevaihdosta
  • Sijoitetun pääoman tuotto: yli 12 prosenttia
  • Nettovelkaantumisaste: alle 100 prosenttia
  • Osingonjako: yli 30 prosenttia nettotuloksesta