20160807 0180 1600x500

Näkymät ja taloudelliset tavoitteet

Näkymät vuodelle 2020

Vuonna 2020 HKScan arvioi konsernin vertailukelpoisen liiketuloksen paranevan vuodesta 2019.

HKScan on asettanut pitkän aikavälin taloudellisiksi tavoitteikseen:

  • Liiketulos: yli neljä prosenttia liikevaihdosta
  • Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE): yli 12 prosenttia
  • Nettovelkaantumisaste: alle 100 prosenttia
  • Osingonjako: yli 30 prosenttia nettotuloksesta