Tietoa velkasijoittajille

ESG HKScanissa

> Tutustu ESG-kyselylomakkeeseemme (englanniksi)

> Lue lisää yritysvastuustamme

Joukkovelkakirjalaina 2025, liikkeeseen laskettu määrä 90,0 miljoonaa euroa

HKScan laski maaliskuussa 2021 liikkeelle senioriehtoisen 90 miljoonan euron suuruisen vakuudettoman joukkovelkakirjalainan. Nelivuotinen joukkovelkakirjalaina erääntyy 24.3.2025, sen kiinteä vuotuinen korko on 5,000 prosenttia ja joukkovelkakirjalainan emissiokurssi on 100,00 prosenttia.

Joukkovelkakirjalainasta saatavat varat käytettiin osittain yhtiön 21.9.2022 erääntyvien 135,0 milj. euron 2,625 prosentin kiinteäkorkoisten, vakuudettomien, senioriehtoisten velkakirjojen osittaiseen takaisinostoon. Loppuosa saatavista varoista voidaan käyttää HKScanin yleisiin rahoitustarpeisiin.

Nordea Bank Abp ja OP Yrityspankki Oyj toimivat joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskun koordinaattoreina ja yhdessä Danske Bank A/S:n ja DNB Bank ASA, Ruotsin sivuliikkeen kanssa joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskun pääjärjestäjinä.

> Lue lisää ja tutustu uusien velkakirjojen listalleottoesitteeseen

Velkaprofiili_ja_maturiteetti_30062021.jpg

Joukkovelkakirjalaina 2022, ulkona oleva määrä 39,5 miljoonaa euroa

HKScan laski syyskuussa 2017 liikkeelle 135 miljoonan euron suuruisen vakuudettoman joukkovelkakirjalainan. Kesäkuussa 2019 osakeannin yhteydessä toteutettujen konversioiden jälkeen joukkovelkakirjalainan koko on 125,4 miljoonaa euroa ja se erääntyy 21.9.2022. Kiinteä vuotuinen kuponkikorko on 2,625 prosenttia ja emissiokurssi on 100,00 prosenttia.

Keväällä 2021 liikkeeseen lasketusta joukkovelkakirjalainasta saatavat varat käytettiin yhtiön 21.9.2022 erääntyvien kiinteäkorkoisten, vakuudettomien velkakirjojen osittaiseen takaisinostoon. Lainaa on takaisinoston jälkeen jäljellä 39,5 miljoonaa euroa.

Nordea Bank AB (publ) ja OP Yrityspankki Oyj toimivat joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskun pääjärjestäjinä.

Hybridilaina, ulkona oleva määrä 25,9 miljoonaa euroa

HKScan Oyj laski syyskuussa 2018 liikkeelle 40 miljoonan euron hybridijoukkovelkakirjalainan. Kesäkuussa 2019 osakeannin yhteydessä toteutettujen konversioiden jälkeen hybridilainan koko on 25,9 miljoonaa euroa. Hybridilainan kuponkikorko on kiinteä 8,00 prosenttia vuodessa, mutta se määrittyy uudestaan viiden vuoden välein hybridilainan liikkeeseenlaskupäivästä alkaen.

Lainalla ei ole määrättyä eräpäivää, mutta HKScanilla on oikeus lunastaa laina takaisin ensimmäistä kertaa viiden vuoden kuluttua hybridilainan liikkeeseenlaskupäivästä sekä tätä seuraavina vuotuisina koronmaksupäivinä.

Liikkeeseen laskettava hybridilaina vahvistaa HKScanin pääomarakennetta ja rahoitusasemaa. Hybridilainalla kerättävät nettovarat käytetään yleisiin liiketaloudellisiin tarpeisiin.

Lue lisää: Avaintietoasiakirja

Rahoitusriskien hallinta

Lue rahoitusriskien hallinnasta vuosikertomuksestamme sivulta 146 alkaen