20160705 nature 0051 1600x500

Osake

Täältä löydät tietoa HKScanin osakkeesta.

HKScan Oyj:n maksettu ja kaupparekisteriin merkitty osakepääoma on 66 820 528 euroa. Osakkeiden kokonaismäärä oli 55 026 522 osaketta, ja se jakaantui kahteen sarjaan seuraavasti: A-osakkeita 49 626 522 kpl (90,19 % osakemäärästä) ja K-osakkeita 5 400 000 kpl (9,81 % osakemäärästä). A-osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingissä. K-osakkeet ovat LSO Osuuskunnan (4 735 000 kpl) ja Lantmännen ek.för:n (665 000 kpl) omistuksessa, eikä niitä ole listattu.

HKScanin tiedossa ei ole yhtiön osakkeiden omistukseen ja äänivallan käyttöön liittyviä voimassaolevia sopimuksia.

Perustiedot osakkeesta

Osakemonitori

Osaketyökalut

Osingonjako

Valtuutukset

Analyytikot ja konsensusennusteet