Ruokahetket, bbq

HKScan Oyj:n yhtiökokous 2023

HKScan Oyj:n vuoden 2023 varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina huhtikuun 20. päivänä 2023 klo 10.00 alkaen Logomossa (LOGI-sali), osoite Junakatu 9, 20100 Turku (sisäänkäynti LOGI-ovesta).

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 6.4.2023 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Ilmoittautuminen

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään maanantaina 17.4.2023 klo 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä.

Ilmoittautuminen HKScanin varsinaiseen yhtiökokoukseen 2023

Yhtiökokousasiakirjat

Yhtiökokouskutsu (pörssitiedote 3.3.2023)

Esityslista

Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle

Vuosi- ja vastuullisuusraportti 2022

Hallituksen toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2022

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Palkitsemisraportti 2022

Hallituksen jäsenten esittely

HKScanin yhtiöjärjestys

Valtakirjamalli

Tietosuojaseloste


Tärkeitä päivämääriä:

3.3.2023 Yhtiökokouskutsun 2023 julkaisu
vk 11/2023 HKScanin vuosi- ja vastuullisuuskertomus 2022 julkaistaan
6.4.2023 Yhtiökokouksen täsmäytyspäivä
17.4.2023 klo 16.00 Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen päättyy
Hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien ilmoittautumisohjeet ja määräajat ovat yhtiökokouskutsussa
20.4.2023 klo 10.00 Varsinainen yhtiökokous Logomossa, Turussa (sisäänkäynti LOGI-ovesta)
Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen sekä kahvitarjoilu alkavat klo 9.00.
4.5.2023 Yhtiökokouksen pöytäkirja saatavilla osoitteessa www.hkscan.com

hkscan investors AGM1 800px

Aiemmat yhtiökokousmateriaalit

Tutustu aiempiin yhtiökokousmateriaaleihin.


Lue lisää