Writing documents web

HKScan Oyj:n yhtiökokous 2021

HKScan Oyj:n varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi torstaina 8.4.2021.

Osakkeenomistaja voi vaatia yhtiökokoukselle kuuluvan asian sisällyttämistä varsinaisen yhtiökokouksen esityslistalle. Jotta vaatimus huomioidaan, se tulee toimittaa kirjallisena yhtiön hallitukselle viimeistään 12.2.2021 osoitteeseen:

HKScan Oyj
Yhtiökokous
PL 50
20521 Turku

Mikäli yhtiökokous järjestetään väliaikaisen poikkeuslain mukaisesti, osakkeenomistajan oikeus saada haluamansa asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi on rajattu vain osakkaille, joilla on vähintään sadasosa yhtiön kaikista osakkeista.