Ruokahetket, bbq

HKScan Oyj:n yhtiökokous 2023

HKScan Oyj:n vuoden 2023 varsinainen yhtiökokous pidettiin torstaina huhtikuun 20. päivänä 2023 klo 10.00 alkaen Logomossa (LOGI-sali), osoite Junakatu 9, 20100 Turku (sisäänkäynti LOGI-ovesta). Katso tästä Logomon pysäköintiohjeet.

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 6.4.2023 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Pörssitiedote 20.4.2023: HKScan Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset sekä hallituksen järjestäytymistä koskevat päätökset

Yhtiökokousasiakirjat

Yhtiökokouskutsu (pörssitiedote 3.3.2023)

Esityslista

Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle

Vuosi- ja vastuullisuusraportti 2022

Hallituksen toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2022

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Palkitsemisraportti 2022

Hallituksen jäsenten esittely

HKScanin yhtiöjärjestys

Valtakirjamalli

Tietosuojaseloste


Tärkeitä päivämääriä:

3.3.2023 Yhtiökokouskutsun 2023 julkaisu
vk 11/2023 HKScanin vuosi- ja vastuullisuuskertomus 2022 julkaistaan
6.4.2023 Yhtiökokouksen täsmäytyspäivä
17.4.2023 klo 16.00 Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen päättyy
Hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien ilmoittautumisohjeet ja määräajat ovat yhtiökokouskutsussa
20.4.2023 klo 10.00 Varsinainen yhtiökokous Logomossa, Turussa (sisäänkäynti LOGI-ovesta)
Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen sekä kahvitarjoilu alkavat klo 9.00.
4.5.2023 Yhtiökokouksen pöytäkirja saatavilla osoitteessa www.hkscan.com

hkscan investors AGM1 800px

Aiemmat yhtiökokousmateriaalit

Tutustu aiempiin yhtiökokousmateriaaleihin.


Lue lisää