Palkitseminen

Palkitsemisperiaatteet

HKScanissa hallituksen ja toimitusjohtajan palkitseminen HKScan Oyj:ssä ("HKScan" tai "Yhtiö") perustuu voimassa olevassa palkitsemispolitiikassa asetettuihin sekä HKScanin hallituksen ja osakkeenomistajien hyväksymiin palkitsemisen periaatteisiin.

Ylimmän johdon kattavat palkitsemisperiaatteet ja kannustinjärjestelmät on kehitetty varmistamaan HKScanin kilpailukyky omalla toimialallaan. Palkitsemisohjelma heijastaa HKScan -konsernin liiketoimintastrategiaa ja taloudellista tuottavuutta, tukee arvopohjaista käytöstä sekä rohkaisee yksilöitä ja tiimejä luotettavuuteen, palkiten kilpailukykyisesti ja reilusti.

Palkitsemispolitiikkamme, käytäntömme, työkalumme ja prosessimme on laadittu varmistamaan, että pystymme säilyttämään kilpailukykyisen ja pätevän työvoiman, lahjakkuudet sekä ylimmän johdon läpi koko monimutkaisen ja pitkän arvoketjun sekä kaikkien toimintamarkkinoidemme alueella. HKScanin palkitsemisrakenne koostuu peruspalkasta, eduista sekä lyhyen ja pitkän aikavälin kannustinjärjestelmistä.

Muun henkilökunnan palkitsemisperiaatteet kuvataan kulloinkin voimassa olevassa HKScan - konsernin HR-politiikassa. Muun henkilöstön työsuhteiden ehdoissa ja palkkauksen periaatteissa pyritään vastaavasti yhtiön arvon ja liiketoiminnan tuottavuuden kasvattamiseen.