Ruokahetket, lounastauko

Ympäristötyö HKScanilla

Teemme tavoitteellista työtä oman toimintamme ympäristövaikutusten pienentämiseksi lähes 20 tuotantolaitoksessamme ja toimistoissamme. Keskitymme erityisesti ilmastopäästöjen pienentämiseen sekä energian- ja vedenkulutuksen vähentämiseen.

Olemme jo nyt vähentäneet oman toimintamme kasvihuonekaasupäästöjä yli 50 prosenttia vuodesta 2014 vuoteen 2019. Hyvän kehityksen takana on uusiutuvan energian käytön lisääminen ja energiatehokkuuden parantaminen. Ilmastopäästöjen raportoinnissa noudatamme GHG-protokollan ohjeita.

Kannustamme henkilöstöä huomioimaan ympäristövaikutukset jokapäiväisessä työssä. Moni henkilöstöltä tullut idea onkin toteutettu, ja niiden ansiosta olemme onnistuneet vähentämään esimerkiksi energian ja veden kulutusta monissa tuotantolaitoksissamme.

Energiaa säästeliäästi

Teemme energiakatselmuksia tuotantolaitoksissamme löytääksemme keinoja energiatehokkuuden parantamiseen. 

Vettä vastuullisesti

Käytämme vettä tuotannoissamme pääasiassa hygienian ja tuoteturvallisuuden varmistamiseen. Lisäksi käytämme pienen määrän vettä tuotteiden valmistamiseen. 

Kaikki materiaalit hyötykäyttöön

Tehokkaalla materiaalien hyödyntämisellä pienennämme ympäristövaikutuksiamme merkittävästi. Materiaalitehokkuus tarkoittaa meille mm. tuotannon hävikin ja ruokajätteen vähentämistä, sivutuotteeksi kelpaavien materiaalivirtojen hyödyntämistä ja pakkausten kierrätettävyyden edistämistä. Hyödynnämme raaka-aineemme huolellisesti ja ohjaamme tuotannon sivuvirrat mahdollisimman tehokkaasti muille teollisuudenaloille, esimerkiksi nahka-, rehu- tai lemmikkiruokateollisuuteen. Hyödyntämättömät eläinperäiset ainekset käytetään biokaasutuotantoon.

Suomessa olemme sitoutuneet Elintarvikealan materiaalitehokkuuden sitoumukseen.