kukka ja mehilainen

Olemme sitoutuneet lisäämään luonnon monimuotoisuutta ruokaketjussamme

Liitimme tavoitteen luonnon monimuotoisuuden lisäämisestä ruokaketjussamme vastuullisuusohjelmaamme vuonna 2022. Meillä on hyvät mahdollisuudet edistää luonnon monimuotoisuutta pitkässä arvoketjussamme maatiloilta kuluttajille.

Luonnon monimuotoisuus ja ilmastonmuutos linkittyvät vahvasti toisiinsa, joten päätimme asettaa tavoitteen luonnon monimuotoisuuden lisäämiseksi. Tavoite on erittäin tärkeä, ja olemme vielä alkuvaiheessa systemaattisessa luonnon monimuotoisuuden edistämisessä.

Luonnon monimuotoisuus on hyvin monitahoinen kokonaisuus, jonka vaikutusten mittaamiseen ei vielä ole yleisesti käytettyä ja yhtenäistä tapaa. Me HKScanilla seuraamme mittareiden kehittymistä aktiivisesti ja määrittelemme tarkemmat tavoitteet, toimenpiteet sekä mittarit luonnon monimuotoisuuden lisäämiselle myöhemmin. Kokonaisuuden ja vaikutusten ymmärtäminen on tärkeää ennen tarkemman toimenpidesuunnitelman laatimista.

Nykyisillä Zero Carbon -ilmastosuunnitelmaamme liittyvillä toimenpiteillä edistämme myös luonnon monimuotoisuutta maatiloilla, omassa tuotannossamme ja vastuullisella hankinnalla.

Omassa tuotannossamme keskiössä on ympäristövaikutusten vähentäminen luontoa kunnioittaen. Esimerkiksi tehokas vedenkäyttö ja huolellinen jätevesien käsittely tukevat luonnon monimuotoisuutta tuotantoyksiköidemme ympäristössä.

Vastuullisen hankinnan linjauksilla vähennämme käyttämiemme raaka-aineiden tuotannosta aiheutuvia vaikutuksia luontokatoon. Vastuullisuussertifioidun soijan ja palmuöljyn käyttäminen takaa raaka-aineiden tuotantoketjun olevan vastuullista ja tuottaja on auditoitu. Ruokaketjuissamme Suomessa ja Ruotsissa käytetään vain vastuullisesti tuotettua, sertifioitua soijaa. Tanskassa ruokaketjussamme käytetystä soijasta 40 prosenttia oli sertifioitua vuonna 2022. Olemme sitoutuneet 100-prosenttisesti vastuullisen soijan käyttöön vuoteen 2025 mennessä.

Biodiversity FI