Osingonjako

Yhtiökokous päätti jakaa tilikaudelta 2017 osinkoa 0,09 euroa osakkeelta.

Osinkoa jaettiin osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 16.4.2018 oli merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä oli 23.4.2018.

Kaikilla osakkeilla on yhtäläinen osinko-oikeus.