Osinko

Tavoitteemme on tehdä HKScanista nykyistäkin kiinnostavampi ja omistajiaan palkitseva monipuolinen ruokatalo.

Yhtiökokous päätti, että yhtiö jakaa vuodelta 2020 osinkoa 0,03 euroa osakkeelta.

Yhtiö ei jakanut osinkoa vuosilta 2019 ja 2018.