Osinko

Tavoitteemme on tehdä HKScanista nykyistäkin kiinnostavampi ja omistajiaan palkitseva monipuolinen ruokatalo.

Yhtiökokous päätti, että yhtiö jakaa vuodelta 2021 osinkoa 0,04 euroa osakkeelta. Vuonna 2020 osinko oli 0,03 euroa osakkeelta. Yhtiö ei jakanut osinkoa vuosilta 2019 ja 2018.