hkscan hetket brunssi 0416 header

Arvot työssämme

Yhteiset arvot toimivat oppainamme päivittäisissä kohtaamisissa ja kaikessa mitä teemme – niin meillä sisäisesti kuin yhteistyössä kumppaneidemme ja muiden sidosryhmiemme kanssa.

hkscan hetket brunssi 0133

Innosta

Haluamme inspiroida kuluttajia ja asiakkaitamme uusilla ruokaelämyksillä.

Tuotteemme, konseptimme ja digitaaliset ratkaisumme  tekevät ruokamaailmasta mielenkiintoisemman.

Uteliaisuutemme on inspiraatiomme lähde ja kehitämme osaamistamme, mikä mahdollistaa uudet kuluttaja- ja asiakaskokemukset.

hkscan farmers

Johda

Olemme ylpeitä siitä, että olemme yksi Pohjoismaiden johtavista ruokataloista. Työskentelemme aktiivisesti johtavan asemamme kehittämiseksi ja hyvässä yhteistyössä sidosryhmiemme kanssa.

Johdamme ammattitaidolla pitkää arvoketjuamme tiloilta kuluttajille mahdollistaen lähellä tuotetun ja vastuullisen ruoan.

Johtamisen kehittäminen vahvistaa henkilöstön motivaatiota, sitoutumista ja tulosvastuuta.

hkscan hetket bbq 0491

Välitä

Painotamme toiminnassamme työturvallisuutta, terveellistä ja vastuullista ruokaa, vastuuta ympäristöstä sekä eläinten ja ihmisten hyvinvointia.

Vastuullisuustyömme perusta on hyvä yhteistyö sidosryhmiemme kanssa.

Vastuullisuustyöllämme mahdollistamme kuluttajille hyvän omantunnon heidän ruokavalinnoissaan.

Tavoitteemme on luoda välittämisen, luottamuksen ja arvostuksen ilmapiiri.

hkscan highfive

Ota vastuu

Kannamme vastuumme ja hoidamme työmme hyvin.

Selkeät tavoitteet mahdollistavat työmme tuloksellisuuden. Ymmärrämme työmme yhteyden yhtiön taloudelliseen suoritukseen.

Teemme työmme yli odotusten, olemme aloitteellisia ja työskentelemme aina HKScanin tavoitteiden saavuttamiseksi.

Takaamme korkean laadun ja ammattitaidon kaikessa mitä teemme.