Foodtruck hero responsibility

Kohti hiilineutraaliutta

Valmistamme ruokaa maailman puhtaimman luonnon keskellä, vastuullisesti tuotetuista raaka-aineista. Raikas ilma, runsaat vesivarat ja korkea ammattitaito tekevät Itämeren alueesta erinomaisen paikan vastuullisen ruuan tuottamiselle. Pienennämme jatkuvasti ympäristövaikutuksiamme ja edistämme luonnonvarojen kestävää käyttöä.

Olemme matkalla kohti hiilineutraalia ruokaketjua – haastamme itsemme ja kumppanimme vastuullisemman ruuan puolesta.

Ympäristötyömme keskiössä ovat ilmastovaikutusten pienentäminen, energia- ja vesitehokkuuden parantaminen, materiaalitehokkuuden edistäminen ja ympäristöystävälliset pakkaukset. Haemme määrätietoisesti uusia ratkaisuja ympäristövaikutusten pienentämiseksi koko tuotantoketjussamme. Agrofood Ecosystem -mallissa tutkimme kumppaniemme kanssa ennakkoluulottomasti uudenlaisia tapoja arvoketjun vastuullisuuden kehittämiseksi.

Globaalia vai paikallista?

Elintarviketuotannon ympäristövaikutukset vaihtelevat merkittävästi eri puolilla maapalloa. Ilmastovaikutukset ovat globaaleja ja kaikille yhteisiä, mutta esimerkiksi veden riittävyys tai ylilaidunnus ovat paikallisia haasteita. Me HKScanilla kannamme kortemme kekoon niin koko maapallon ilmaston kuin toimintamaidemme paikallisten ympäristövaikutusten hyväksi.

Esimerkiksi naudanlihantuotannon ilmastovaikutukset eroavat merkittävästi eri maiden välillä. Ne johtuvat erilaisista ilmasto- ja maaperäolosuhteista sekä tuotantotavoista. Pohjoismaissa yleinen nurmiviljely on monimuotoista itsessään, eivätkä esimerkiksi happamoituminen, ylilaidunnus, monimuotoisuuskato tai vesivarojen väheneminen ole haasteena. Naudat pystyvät hyödyntämään nurmen ravintona ja ympärivuotisesti kasvipeitteiset nurmipellot sitovat hiiltä ilmakehästä.