Management2

HKScan on sitoutunut luomaan työympäristön, joka perustuu luottamukseen, kunnioitukseen ja rohkaisuun. 

Johtoryhmä vastaa siitä, että HKScanin strategia toteutuu johtamisessa kaikilla organisaation tasoilla. Hallitus tukee strategiaa, visiota, missiota ja arvoja, ja on vastuussa toiminnan hallinnasta ja järjestämisestä. 

Johtoryhmä

Hallitus