Animal health

Eläinten hyvinvointi

Tuotantoeläinten hyvä kohtelu ja eläinten hyvinvointi ovat keskeisiä tavoitteitamme.

Haluamme olla toimialan paras yritys eläinten hyvinvointiin liittyvissä asioissa läpi koko arvoketjun. Edellytämme, että eläimet kasvavat oikeanlaisessa kasvatusympäristössä ja että niillä on hyvät olosuhteet sekä hyvä hoito. Vastuullisuus eläinten terveydessä ja hyvinvoinnissa kattaa genetiikan, ruokinnan, kasvatusolosuhteet ja eläinten hoidon maatiloilla, eläinkuljetukset sekä teurastamotoiminnot.

Eläinten terveyttä ja hyvinvointia kehitetään HKScanissa Welfare Quality  -periaatteiden mukaisesti:

  • Ruokinta: Ei nälkää tai janoa.
  • Kasvatusympäristö: Oikea lämpötila ja lepopaikka, liikkumisen helppous.
  • Terveys: Ei vammoja tai sairauksia, ei toimenpiteistä aiheutuvaa kipua.
  • Käyttäytyminen: Sosiaalinen käyttäytyminen ja muut käyttäytymismuodot, hyvä ihmisen ja eläimen välinen suhde.

HKScanin eläinten terveyteen ja hyvinvointiin liittyvää toimintaa ohjaa HKScan-konsernin eläinten hyvinvointipolitiikka.

Antibiootit ja hormonit

Huoli antibioottiresistenssistä ja antibioottien tehon heikentymisestä sairauksien hoitamisessa on kasvanut. Eläinten terveys varmistetaan kullekin eläinlajille soveltuvien elinolosuhteiden, hyvien hygieniakäytäntöjen, ammattimaisten toimintatapojen sekä korkean tautisuojauksen avulla.

Tehokkain tapa ehkäistä antibioottiresistenssin syntymistä on käyttää antibiootteja vain todettujen sairauksien hoitoon, niin eläimillä kuin ihmisilläkin. HKScanin omilla tiloilla ja sopimustuotantotiloilla ei käytetä antibiootteja ennaltaehkäisevästi tai edistämään eläinten kasvua. Myös hormonien käyttö kasvunedistämiseen on kielletty. Mahdollinen antibioottien käyttö on tarkasti valvottua: niitä käytetään ainoastaan eläinlääkärin määräyksestä sairaiden eläinten hoitoon.

Lajikohtainen lihantuotanto

HKScanin eläinlajikohtaiset kuvaukset