Animal health

Eläinten hyvinvointi

Tuotantoeläinten hyvä kohtelu ja eläinten hyvinvointi ovat keskeisiä tavoitteitamme.

Haluamme olla toimialan paras yritys eläinten hyvinvointiin liittyvissä asioissa läpi koko arvoketjun. Edellytämme, että eläimet kasvavat oikeanlaisessa kasvatusympäristössä ja että niillä on hyvät olosuhteet sekä hyvä hoito. Vastuullisuus eläinten terveydessä ja hyvinvoinnissa kattaa genetiikan, ruokinnan, kasvatusolosuhteet ja eläinten hoidon maatiloilla, eläinkuljetukset sekä teurastamotoiminnot.

Eläinten terveyttä ja hyvinvointia kehitetään HKScanissa Welfare Quality  -periaatteiden mukaisesti:

  • Ruokinta: Ei nälkää tai janoa.
  • Kasvatusympäristö: Oikea lämpötila ja lepopaikka, liikkumisen helppous.
  • Terveys: Ei vammoja tai sairauksia, ei toimenpiteistä aiheutuvaa kipua.
  • Käyttäytyminen: Sosiaalinen käyttäytyminen ja muut käyttäytymismuodot, hyvä ihmisen ja eläimen välinen suhde.

HKScanin eläinten terveyteen ja hyvinvointiin liittyvää toimintaa ohjaa HKScan-konsernin eläinten hyvinvointipolitiikka.

Emme käytä antibiootteja tai hormoneita kasvun edistämiseen

Panostamme HKScanin lihantuotannossa eläinten terveyteen ja hyviin olosuhteisiin kaikilla eläinlajeilla ja kaikissa kasvunvaiheissa. Eläimiä lääkitään antibiootein vain tarvittaessa, ainoastaan eläinlääkärin määräyksellä ja seurannassa. Muualla maailmassa antibiootteja ja hormoneja käytetään eläimillä myös kasvunedistämiseksi. Nämä keinot ovat kiellettyjä meillä ja antibioottien käyttö on kansainvälisesti vertailtuna äärimmäisen vähäistä.

Yhdessä tuottajiemme kanssa olemme kehittäneet eläinten hyvinvointia pitkäjänteisesti ja esimerkiksi Kariniemen Kananpoikien kasvatuksessa ei ole käytetty antibiootteja yli kymmeneen vuoteen. Myös HK Rypsiporsas kasvatetaan jo täysin ilman antibiootteja.

Myös Virossa HKScanin broilerit kasvavat 100 % ilman antibiootteja ja Tanskassakin vuonna 2019 broilereista 99,7 % kasvoi ilman antibiootteja. Koska antibioottien käyttö on tarkasti valvottua, kotimainen liha on turvallinen ja vastuullinen valinta kaikilla markkinoillamme.

Eläinten terveys varmistetaan kullekin eläinlajille soveltuvien elinolosuhteiden, hyvien hygieniakäytäntöjen, ammattimaisten toimintatapojen sekä korkean tautisuojauksen avulla.

 

Lajikohtainen lihantuotanto

HKScanin eläinlajikohtaiset kuvaukset

Agrofood Ecosystem® -malli perustuu dataan

HKScanin arvoketjun ja erityisesti lihan sopimustuotantoon rakennetaan Agrofood Ecosystem® -mallia, jolla vastataan lihamarkkinoiden muutokseen.
Viljaa