strategy farm

Vastuullista lihaa

HKScanin strategian keskiössä on kuluttaja, jota palvellaksemme johdamme ruoan arvoketjua.

Johdamme ruoan arvoketjua aktiivisesti ja uudistumiskykyisesti. Korostamme innovaatioita, kustannuskilpailukykyä ja vastuullisuutta kuluttajalähtöisesti. Linjaukset HKScanin strategiassa vahvistavat yhtiön asemaa ympäristö- ja sosiaalisesti vastuullisena sekä kestävää kehitystä edistävänä pohjoismaisena yhteiskuntatoimijana entisestään. Näemme tulevaisuudessa kasvumahdollisuuksia. Useat kuluttajien mieltymykset tukevat vastuullisesti tuotetun korkealaatuisen ruoan kysynnän kasvua.

Missio

HKScanin missio on mahdollistaa niin kuluttajille kuin asiakkaille entistä maistuvampi arki – tänään ja huomenna. Useilla markkinoilla toimivana ja merkittävänä pohjoismaisena ruokatalona vaikutamme monien ihmisten arkeen.

Visio

Visiomme on palvella maailman vaativinta haarukkaa. Yli sadan vuoden kokemus antaa meille tarvittavat taidot vastuulliseen työhön ketjumme jokaisessa vaiheessa. Haluamme olla maailman parhaita sekä eläinten hyvinvoinnin kehittämisessä että ympäristövaikutusten vähentämisessä.

Yhteinen tehtävämme

HKScanissa palvelemme yhdessä maailman vaativinta haarukkaa.

Arvomme Innosta, Kanna vastuu ja Välitä näyttävät tietä meidän pohjoismaiselle joukkueellemme ja perhetiloillemme. Yli sadan vuoden kokemus antaa meille tarvittavat taidot vastuulliseen työhön ketjumme jokaisessa vaiheessa – tilalta haarukkaan. Haluamme olla maailman parhaita sekä eläinten hyvinvoinnin kehittämisessä että ympäristövaikutusten vähentämisessä.

Välitämme tosissamme kumppaneidemme ja henkilöstömme hyvinvoinnista. 

Olemme ylpeitä pohjoismaisista juuristamme ja pitkästä historiastamme.
Uskomme, että sopivassa määrin nautittu ja valituilla tiloilla tuotettu liha on tärkeä  osa tasapainoista ja terveellistä elämää. Tämä innoittaa meitä tarjoamaan kuluttajille maukkaita yhdessäolon hetkiä.

Katsomme innostuneina eteenpäin. Olemme valmiita palvelemaan maailman  vaativinta haarukkaa ylpeydellä myös seuraavat sata vuotta.

Strategiset painopistealueet

Tavoittelemme johtavaa markkina-asemaa ja läsnäoloa keskeisissä myyntikanavissa pohjoismaisilla kotimarkkinoillamme sekä kansainvälistä kasvua erityisesti Aasiassa. Ydinliiketoimintaamme ovat liha ja ateriat. Olemme läsnä kaikissa hintaryhmissä, mutta tavoittelemme entistä vahvempaa asemaa premium-kategorioissa. Olemme määritelleet viisi strategista painopistealuetta tavoitteiden saavuttamiseksi ja strategian tehokkaaksi läpiviemiseksi.

Fokus lihassa. Vastaamme kuluttajien kysyntään innovoimalla ja investoimalla uusiin konsepteihin ja tuotteisiin. Painotamme korkeaa laatua ja vastuullisuutta erottavana kilpailutekijänä.

Johtajuus siipikarjassa. Tavoittelemme johtavaa markkina-asemaa siipikarjanlihassa Rauman uuden, huippunykyaikaisen tuotantolaitoksen avulla.

Aterialiiketoiminnan kasvattaminen. Investoimme kasvaviin ja korkean jalostusarvon potentiaalia omaaviin tuoteryhmiin.

Tiivis yhteistyö tuottajien kanssa. Vastuullisen ja korkealaatuisen alkutuotannon kehittäminen yhteistyössä sopimustuottajiemme kanssa mahdollistaa kaupalliset innovaatiot ja tuotteiden erilaistamisen.

Tuottavuuden ja kustannuskilpailukyvyn parantaminen. Parannamme tuotantolaitosten tehokkuutta ja tuotantoverkostomme kapasiteetin käyttöastetta. Kesäkuun alussa käyttöön otettu uusi toimintamallimme vahvistaa uudistumiskykyämme, tehostaa tapaamme toimia yhtenä pohjoismaisena tiiminä ja edistää strategiamme kustannuskilpailukykyistä toteuttamista.