Lounas kahvilassa ystävien kesken - Elämä on jaettuna maukkaampaa

Matkamme monipuoliseksi ruokataloksi jatkuu

Kasvamme strategiamme mukaisesti monipuoliseksi ruokataloksi. Ennen strategiamme kokonaisvaltaisempaa toimeenpanoa ja nykyistä merkittävämpää ruokatalotransformaatiota ensisijainen tavoitteemme on vahvistaa taloudellista perustaamme.

Kuluttajakäyttäytymisen muutokset painottavat tarvetta strategian mukaiseen uudistumiseen matkalla monipuoliseksi ruokataloksi. Ruoantuotannon ja -tarjonnan uusiutuvat tavat ja kanavat yhdistettyinä nopeasti etenevään digitalisaatioon vahvistavat tarvetta toiminnan uudistamiseen. Kulutuskäyttäytymisen muuttuessa asiakkaita ja kuluttajia palvelevat kaupalliset konseptit ja niitä tukevat digitaaliset ratkaisut ovat keskeisessä roolissa HKScanin strategian toteutuksessa. Uudet kaupalliset konseptit hyödyntävät kaikkea yhtiön perinteisistä vahvuuksista uusimpiin digitaalisiin ratkaisuihin.

HKScan jatkaa myös yhtiön rakenteeseen liittyvää strategista arviointia ja tarkastelee eri markkina-alueiden asemoitumista osana konsernin liiketoimintaa.

strategia_8_2021.PNG

Strategiset vaiheet

Olemme muutosmatkalla kohti monipuolista ruokataloa. Päättynyttä Turnaround-ohjelmaamme seuraa vaihe, jonka aikana parannamme kannattavuuttamme ydinliiketoiminnassamme ja luomme pohjaa onnistuneen ruokatalotransformaation toteuttamiseksi.

Vuonna 2022 teemme määrätietoisia työtä liikevaihtoa kasvattavissa ja kannattavuutta vahvistavissa kaupallisissa toimissa, kuten myyntihinnoittelussa. Myös tuotannollisen toiminnan tehostaminen ja kustannusten hyvä hallinta on välttämätöntä, sillä poikkeuksellisen voimakas kustannusinflaatio haastaa toimintaamme edelleen.

strategiavaihteet_FIN.PNG

Straginen uudistuminen edellyttää parempaa kannattavuutta ja vahvempaa tasetta

Strategy (fi).JPG

Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet