Dinner with friends

Maistuvampaa elämää - tänään ja huomenna

HKScan kasvaa uuden strategiansa mukaisesti monipuoliseksi ruokataloksi.

HKScanin keskeisin strateginen tavoite on yhtiön kannattavuuden parantaminen, mikä mahdollistaa toiminnan jatkuvuuden ja yhtiön kehittämisen. Tavoitteena on kasvaa monipuoliseksi ruokataloksi ja saavuttaa johtava asema keskeisissä myyntikanavissa yhtiön kotimarkkinoilla. Viennin ja erityisesti Aasiaan suuntautuvan viennin kasvattaminen on yhtiölle tärkeää. HKScan jatkaa työtä markkina-asemansa vahvistamiseksi keskeisillä vientimarkkinoillaan.

Strategiset painopistealueet

Kasvu kuluttajien ruokahetkissä:
Kasvamme ruokatalona kuluttajien suosimissa kehittyvissä myyntikanavissa ja tuotekategorioissa. Hyödynnämme uusia kaupallisia konsepteja ja digitaalisia ratkaisuja.

Toiminnallinen erinomaisuus:
Prosessiemme ja henkilöstömme osaamisen kehittäminen vahvistaa kuluttaja- ja asiakaskokemusta, tuottavuutta, kustannustehokkuutta ja kannattavuutta.

Edistyksellinen vastuullisuustyö:
Kestävän kehityksen mukainen tapa toimia on keskeinen osa liiketoiminta-ajatteluamme. Rakennamme koko arvoketjun kattavaa tuottavuutta ja vastuullisuusjalanjälkeä parantavaa Agrofood-ekosysteemiä yhdessä yhteistyöverkostomme kanssa vastataksemme muuttuviin kuluttaja- ja asiakastarpeisiin.

Kilpailukykyinen tuottajayhteisö:
Kehitämme vastuullisen ja korkealaatuisen alkutuotannon kilpailukykyä yhteistyössä sopimustuottajayhteisömme kanssa sekä varmistamme meille tärkeiden ja kilpailuetua tuovien raaka-aineiden saatavuuden.

Vahvuutemme

Vahvuutemme_Web.jpg
 
Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet:

  • liiketulos (EBIT) yli 4 prosenttia liikevaihdosta,
  • sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) yli 12 prosenttia,
  • nettovelkaantumisaste alle 100 prosenttia ja
  • osinko yli 30 prosenttia nettotuloksesta.