Osakeanti 2009

Ylimääräisen yhtiökokouksen 24.11.2009 antaman valtuutuksen nojalla HKScanin hallitus toteutti 2.-17.12.2009 välisenä aikana suunnatun osakeannin siten, että osakkeenomistajilla oli etuoikeus merkitä uusia A-sarjan osakkeita samassa suhteessa kuin he ennestään omistivat yhtiön A- ja/tai K-osakkeita. Osakeanti oli perusteltua järjestää yhtiön pääomarakenteen vahvistamiseksi sekä operatiivisen ja strategisen joustavuuden lisäämiseksi. Merkintähinta oli 5,30 euroa osakkeelta.

Annissa merkittiin 14 720 329 uutta A-osaketta. Niistä noin 99,0 prosenttia merkittiin ensisijaisessa merkinnässä ja loput toissijaisessa merkinnässä. Yhtiö keräsi annilla noin 78,0 miljoonaa euroa ennen annista johtuvien kulujen ja palkkioiden vähentämistä.

Annin seurauksena HKScanin koko osakelukumäärä nousi 54 026 522 osakkeeseen ja A-osakkeiden määrä 48 626 522 osakkeeseen. Uudet osakkeet oikeuttavat osinkoon ja muihin osakkeenomistajan oikeuksiin 29.12.2009 lähtien, jolloin ne merkittiin kaupparekisteriin. Yhtiön rekisteröity osakepääoma ei annin seurauksena korottunut, koska summa kokonaisuudessaan kirjattiin sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon (SVOP).

Osakeannin tuotosta yhtiö käytti 20 miljoonaa euroa oman pääoman ehtoisen joukkovelkakirjalainan (nk. hybridilaina) takaisinmaksuun, minkä yhtiö oli ottanut pääomistajiltaan syyskuussa 2008. Laina oli otettu vahvistamaan yhtiön pääomarakennetta.

Sen korko oli 8,5 prosenttia vuodessa eikä sillä ollut eräpäivää. IFRS-tilinpäätöksessä lainaa käsiteltiin omana pääomana. HKScan maksoi lainan koron vuodelta 2009 rahana, mutta lainan antajilla olisi myös ollut mahdollisuus ottaa korko yhtiön osakkeina. Lopuilla antivaroilla maksettiin muita korollisia velkoja.