Viljaa

Agrofood Ecosystem® -malli perustuu dataan

HKScanin arvoketjun ja erityisesti lihan sopimustuotantoon rakennetaan Agrofood Ecosystem® -mallia, jolla vastataan lihamarkkinoiden muutokseen.

Liha-alan muutos näkyy erityisesti ruokaketjun vastuullisuuteen ja läpinäkyvyyteen liittyvinä asiakas- ja kuluttajatarpeina, mutta myös koko arvoketjun tuottavuuden kehitystavoitteina.

Ruokaturvaa kasvavalle väestölle

Maailman väkiluku kasvaa. Ennusteiden mukaan maailman väestö tarvitsee vuoteen 2030 mennessä  50 % enemmän ruokaa, 45 % enemmän energiaa ja 30 % enemmän vettä.

HKScan tekee jo nyt tärkeää työtä Pohjoismaiden ja Baltian ruokaturvan osalta, mutta tulevaisuudessa ruoan riittävyys ja turvallisuus korostuvat entisestään. HKScanissa lihantuotannon kestävyyteen on satsattu pitkäjänteisesti, joten valmius uusien, entistä systemaattisempien, toimintatapojen käyttöönottoon on hyvä.

Läpinäkyvä ruoantuotantoketju

Ruoantuotantoketjusta halutaan läpinäkyvää. Läpinäkyvyys tuottaa uutta tietoa ja dataa, jonka avulla tuottajat voivat kehittää oman tilansa tuottavuutta. Tavoitteena on ympäristöystävällinen ja taloudellinen lihan tuotantotapa, joka kasvattaa alan kilpailukykyä.

Uuden tiedon avulla valmistaudutaan myös tulevaisuuden maatalouspolitiikkaan.

Kuluttajille tietoa lihan tuotantotavasta ja ympäristöjalanjäljistä

Kuluttajien tiedontarve ruoan tuotantotavasta ja ympäristöjalanjäljistä kasvavat.

Agrofood Ecosystem® -datan avulla tuotetaan helposti ymmärrettävää vastuullisuustietoa kuluttajille. Seurattavia ympäristömittareita ja datan lähteitä ovat esimerkiksi ruoan hiilijalanjäljen ja vesijalanjäljen seurannat.

HKScanin lopputavoitteena on tarjota asiakkaille ja kuluttajille palvelu, josta he voivat suoraan katsoa ostamansa ruoan Agrofood Ecosystem® seurannan. HKScan tuo tulevaisuudessa tämän mallin kaikille markkinoilleen.