hkscan header responsibility agrofood 1200px

Digitalisaatio ja data vauhdittavat Agrofood Ecosystem® -työtä

Agrofood Ecosystem® -mallissa viemme yhdessä maatilojen kanssa sopimustuotannon seuraavaan kehitysvaiheeseen, jossa vastuullisuus rakennetaan keskeiseksi osaksi yhtiön sopimustuotantoa.

Agrofood Ecosystem -mallissa tutkimme digitalisaatiota ja dataa hyödyntäen, miten voimme pienentää ilmastovaikutuksia Zero Carbon -ilmastosuunnitelmamme mukaisesti, tukea luonnon monimuotoisuutta ja eläinten hyvinvointia sekä estää vesistöjen rehevöitymistä. Uudet ratkaisut pilotoidaan pilottitiloilla, ja parhaat ratkaisut viedään käytäntöön kaikille markkinoillemme. Pilottitiloja on tällä hetkellä Suomessa ja Ruotsissa noin 80.

Mukana Agrofood Ecosystem -työssä on kumppanuusverkosto, jonka avulla saamme ketteryyttä kehitystyöhön. Yrityskumppaneita ovat Vaisala, Datansense, Biolan, Gasum, Yara, Luke, VTT ja Empirica.

Läpinäkyvä ruoantuotantoketju

Asiakkaiden, kuluttajien, sijoittajien ja muiden tahojen kiinnostus ruuan tuotantotavasta ja ympäristöjalanjälkistä on kasvanut. HKScan Agrofood Ecosystemin tavoitteena on läpinäkyvä lihaketju, jossa koko ruokaketjun vastuullisuustieto voidaan tarjota loppukäyttäjille selkeällä ja mielenkiintoisella tavalla.

Läpinäkyvyys tuottaa myös uutta tietoa ja dataa, jonka avulla tuottajat voivat kehittää oman maatilansa tuottavuutta. Tavoitteena on ympäristöystävällinen ja taloudellinen lihan tuotantotapa, joka kasvattaa alan kilpailukykyä.

Tutustu alla oleviin kehityshankkeisiin, joita toteutamme yhdessä kumppaneidemme kanssa. Seuraa myös sosiaalisessa mediassa aihetunnistetta #hkscanagrofood.

Kohti Zero Carbon -ilmastotavoitettamme

Zero Carbon -tavoitteiden saavuttaminen edellyttää sekä päästöjen merkittävää vähentämistä että hiilinielujen lisäämistä yhdessä sopimustuottajien ja muiden kumppaneiden kanssa.

Rehupelloista hiilinieluja

 

HKScan Field 1600x800

Pellon ravinteiden käytön optimointi

Peltoviljelyn resurssitehokkuuden ja hiilensidonnan edistäminen ovat Agrofood Ecosystem® -toimien keskiössä. Kesällä 2020 Kariniemen pilottitiloilla hyödynnettiin täsmälannoitusteknologiaa, jonka avulla pellon ravinteiden käytön tehokkuutta optimoitiin yhdessä sopimustuottajien ja Yaran kanssa.


Lue lisää ravinteiden käytön tehostamisesta

PauliinaPuputti HkScan Kariniemen JALAVANTILA 180711 6 WEB (1)

Kariniemen kananpoikien lannasta uudentyyppinen Arvo-luomulannoite

Biolan jalostaa Kariniemen kananpoikien kasvatuksessa syntyvästä lannasta uudentyyppisen Arvo-luomukelpoisen lannoitteen peltoviljelyyn. Kesän 2020 Agrofood Ecosystem® tilakokeissa Arvo-lannoite toimi hyvin ja nyt koetoimintaa laajennetaan tulevalle kesälle.

 

Lue lisää uudesta luomulannoitteesta

hiilivuomittaus

Sensoreiden avulla uutta tietoa peltojen hiilensidonnasta

Peltojen hiilensidonnan tehostamisella kohti HKScanin Zero Carbon -tavoitetta.

Lue lisää hiilivuomittauksista

Happy pig

Sianlannan hyödyntäminen biokaasulaitoksessa

Agrofood Ecosystem® -yhteistyössä tutkimme mahdollisuutta hyödyntää sianlantaa Huittisten biokaasulaitoksessa. Syötteen vaihtamisen ansiosta biokaasulaitos tuottaisi biokaasua ja kierrätyslannoitetta. Lannankäsittely pienentäisi sianlihan hiilijalanjälkeä suoraan 12 %.

Lue lisää biokaasuhankkeesta

Tekoäly eläinten hyvinvoinnin seurannassa

HKScan untuvikot small

Digitalisaatio ja eläinten hyvinvointi

Agrofood Ecosystem® -työn yksi peruspilareista on eläinten hyvinvointi. Selvitämme mahdollisuuksia tuoda sopimustilojen käyttöön digitaalista teknologiaa tukemaan ja edistämään eläinten hyvinvointia ja sen mittaamista. Tutustu myös Kiiskin tila tekoälypilottiin.

Lue lisää digitaalisen teknologian hyödyntämisestä

Puhtaammat vesistöt tehostamalla ravinteiden kierrätystä

Itämeri toukokuussa

Lannan jatkokäsittelyssä ravinteet talteen

Kesällä 2020 separoitua sianlantaa siirrettiin Huittisista viljatilalle Sastamalaan 510 tonnia. Kiinteästä lantajakeesta kasvinviljelytila sai arvokasta fosforia ja orgaanista ainesta peltoonsa. Samalla vähennettiin Itämeren ravinnevalumaa.

Lue lisää lantapilotista