Tipuja - Kananpojat kasvatetaan sisätiloissa erillisissä kanaloissa, joissa kiinteän lattian peittää puhdas pehku.

Tekoälyllä tarkkaillaan Kariniemen kananpoikien hyvinvointia

Agrofood Ecosystem® -pilottitilalla mallinnetaan ja tarkkaillaan broilerien käyttäytymistä ja hyvinvointia. Eläinten hyvinvoinnin varmistamisessa tarvitaan aina ihmissilmää, mutta parhaimmillaan uudet teknologiat tarjoavat uutta näkökulmaa. Esimerkiksi kameroilla pystytään tarkkailemaan broilereita ja olosuhteita silloinkin, kun tuottaja ei ole itse paikalla.

Eläinten hyvinvointitutkimus on kehittynyt viime vuosina vauhdilla ja uutta tietoa saadaan jatkuvasti. Viime vuosien tutkimusten perusteella eläinten käyttäytymistä pidetään yhä tärkeämpänä osana eläinten hyvinvointia. Broilerilla tärkeimpinä käyttäytymismuotoina pidetään muun muassa nokkimista (ruuan etsintää) sekä pehkussa kylpemistä ja itsensä sukimista (kehon hoitoa). Suomen oloissa tutkittua tietoa broilerin käyttäytymisestä kasvatuksen aikana on vielä vähän. 

kamera AFES Kiiski

Tekoälykameroidan avulla kerätään tietoa kananpoikien käyttäytymisestä

Yhdelle Kariniemen Kotitiloista, Kiiskin tilan kasvatushalliin, asennettiin alkuvuodesta 2021 älykamerat, joiden avulla seurataan ja kerätään tietoa broilerien käyttäytymisestä ja aktiivisuudesta kevään 2021 ajan.

Tavoitteena käyttäytymismuotojen tunnistaminen

Projektin tarkoituksena on ensin opettaa älykamerat havainnoimaan broilereiden tärkeimpiä käyttäytymismuotoja Kiiskin tilalla. Sen jälkeen pääsemme keväällä 2021 kameroiden avulla seuraamaan broilereiden aktiivisuutta ja käyttäytymistä 24/7 kasvatuksen aikana.

Broilerien virikkeet

Työn tarkoituksena ei ole ainoastaan käyttäytymisen seuraaminen. Tulosten perusteella voimme myös kehittää tilatasolle esimerkiksi uusia virikkeitä, joiden avulla erilaisia käyttäytymismuotoja saadaan tarvittaessa vahvistettua.

Nyt jo broilereilla on käytössä erilaisia virikkeitä, kuten orsia, naruissa roikkuvia kiiltäviä prikkoja ja puolikkaita sählypalloja. Myös vaa'at toimivat eräänlaisina keinuina. Turvepehku ja sen mukana tulevat puun pätkät ja juurakot, sekä täysrehun joukossa olevat täysjyvät antavat myös broilereille virikkeitä, sillä ne mahdollistavat  ruoanhakukäyttäymisen toteuttamista.

Tarkoituksena on, että tämän pilottiprojektin tuloksia hyödynnetään kaikilla Kariniemen kotitiloilla sekä myöhemmin myös HKScanin sopimustiloilla Tanskassa ja Virossa.

Eläinten hyvinvointia kehitetään yhdessä kumppanien kanssa

Agrofood Ecosystem® -työtä tehdään yhdessä kumppanien kanssa. Kiiskin tilan lisäksi broilerinhyvinvointityössä mukana on Luonnonvarakeskuksen asiantuntijat. Älykamerateknologista ja datan mallinnuksesta vastaa Empirica.