hkscan header responsibility grazing 1200px

Laidunnus edistää luonnon monimuotoisuutta

Laiduntava karja edistää monin tavoin luonnon monimuotoisuutta eli biodiversiteettiä. Laiduntaessaan laumassa eläimet saavat toteuttaa lajityypillistä käyttäytymistä.

Laidunnuksella on monia positiivisia vaikutuksia luonnon monimuotoisuuden edistämisessä kaikenlaisilla laitumilla. Perinnebiotooppeja ovat lajirikkaat, pitkään yhtäjaksoisesti laidunnetut niitty- sekä rantalaitumet, jotka tarjoavat elinympäristön monille uhanalalaisille kasvi- sekä eläinlajeille. Näitä elinympäristöjä hoidetaan ja turvataan laiduntavien eläinten avulla, jotka ehkäisevät niiden metsittymistä. Eläinten lanta puolestaan houkuttelee pieneliöitä laidunnusalueille ja vilkastuttaa niiden toimintaa. Laidunnus nostaa myös eri kasvilajien määrää sen tasoittaessa kilpailutilannetta kasvupinta-alasta.

Laitumet sitovat hiiltä

Laidunnus torjuu myös ilmastonmuutosta, sillä kasvillisuus sitoo hiiltä. Monivuotiset nurmikasvustot lisäävät ympärivuotista kasvipeitteisyyttä ja vähentävät osaltaan maan muokkausta. Laidunnusmenetelmistä rotaatiolaidunnusta käytetään hiiliviljelyssä. Siinä eläimet laiduntavat tehokkaasti, lyhyitä aikoja kerrallaan yhtä pientä lohkoa ja siirtyvät aina seuraavalle. Lisäksi laiduntaessa eläimet korjaavat itse tarvitsemansa nurmirehun, joka vähentää käytettävien koneiden sekä varastoitavan rehun tarvetta.

Lajityypillistä käyttäytymistä

Laiduntaessaan laumassa eläimet saavat toteuttaa lajityypillistä käyttäytymistä. Laidun on eläimille mukava alusta liikkua ja maata, sekä hoitaa sosiaalisia suhteita lauman jäsenten välillä. Laitumella myös tautipaine on pienempi, kun eläimillä on enemmän tilaa.

HKScanilla Laatuemolehmätilojen vaatimuksena on, että tilojen eläimet laiduntavat. Näin emot pääsevät laitumelle vasikoidensa kanssa ja saavat toteuttaa hoivaviettiään ja vasikat oppivat emoilta laidunnus- sekä sosiaalisia taitoja.

Katso video emolehmien, vasikoiden ja sonnin laitumelle laskusta