HKScan Oyj on 27.3.2024 vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan Lantmännen ek förin omistusosuus HKScan Oy:n osakkeista ja äänistä on 27.3.2024 alittanut viiden (5) prosentin liputusrajan.

Ilmoituksen mukaan Lantmännen ek för luovutti 27.3.2024 omistamansa 6 869 750 kpl HKScan Oyj:n A-osaketta ja 665 000 kpl HKScan Oyj:n K-osaketta HKScan Oyj:lle osana kauppahintaa yrityskaupassa, jossa Lantmännen ek för hankki HKScan Oyj:n Ruotsin tytäryhtiön HKScan Sweden AB:n. Myynnin seurauksena Lantmännen ek för ei enää omista HKScan Oyj:n osakkeita.

Lantmännen ek förin osuus ilmoituksen mukaan:

 
% osakkeista ja äänistä
% osakkeista ja äänistä rahoitus-välineiden kautta Yhteenlaskettu %-osuus Kohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä
Osuus liputus-
rajan saavuttamisen 
tai rikkoutumisen jälkeen
0,00 % - 0,00 % 98 951 781 osaketta         
201 551 781 ääntä

 

Edellisessä liputus-ilmoituksessa ilmoitettu osuus
(jos liputettu)
5,97 % osakkeista      10,10 %
äänistä
- 5,97 % osakkeista
10,10 %
äänistä
 

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet

Osakesarja / osakelaji Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus
  Suora (AML 9:5) Välillinen (AML 9:6 ja 9:7) Suora (AML 9:5) Välillinen (AML 9:6 ja 9:7)
A-osake, ISIN-koodi FI0009006308 0 0 0,00 0,00
K-osake, ISIN-koodi FI0009006662 0 0 0,00 0,00
A Yhteensä 0 0,00

HKScanin osakkeet jakautuvat kahteen osakesarjaan seuraavasti: A-osakkeita on 93 551 781 kpl (94,54 % kokonaisosakemäärästä) ja K-osakkeita 5 400 000 kpl (5,46 % kokonaisosakemäärästä). Kullakin A-osakkeella on yksi (1) ääni ja kullakin K-osakkeella on kaksikymmentä (20) ääntä.

Lisätiedot: 
Markku Suvanto, Hallintojohtaja, puh. 010 570 6914 tai sähköpostitse markku.suvanto@hkscan.com
HKScan Media Service Desk, p. 010 570 5700 tai sähköpostitse communications@hkscan.com 

110 vuoden kokemuksella me HKScanissa teemme elämästä maistuvampaa – tänään ja huomenna. Strateginen tavoitteemme on kasvaa monipuoliseksi ruokataloksi. Kotimarkkinoitamme ovat Suomi ja Tanska, missä noin 3 600 ammattilaistamme valmistaa vastuullista ja paikallisesti tuotettua ruokaa kuluttajien erilaisiin ruokahetkiin. Tunnettuja tuotemerkkejämme ovat HK®, Kariniemen®, Via® ja Rose®. Kehitämme ilmastoystävällisempää tapaa tuottaa ruokaa. Pörssilistatun HKScanin jatkuvien toimintojen liikevaihto vuonna 2023 oli lähes 1,2 miljardia euroa. www.hkscan.com.

Jakelu:

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet 
www.hkscan.com