Työnhakijoiden tietosuojaseloste

Tutustu haluamaasi osioon alla.

HKScan Oyj ja/tai sen omistuksessa tai määräysvallassa oleva konserniyhtiö Suomessa (”HKScan”, ”me” tai ”meille”), jonka palvelukseen olet hakeutumassa, toimii rekisterinpitäjänä käsitellessään sinua koskevia henkilötietoja.

Tällä sivulle kuvailemme, miten keräämme, käsittelemme, säilytämme ja jaamme henkilötietojasi sekä mitkä ovat lakisääteiset oikeutesi. Henkilötiedot tarkoittavat kaikkia sellaisia tietoja, joita voidaan käyttää luonnollisen henkilön tunnistamiseksi.

Meille on tärkeää, että sinulla on turvallinen olo sen suhteen, miten käsittelemme henkilötietojasi. Teemme kaikki tarvittavat toimenpiteet, jotta henkilötietosi ovat suojattu ja, jotta henkilötietojesi käsittely suoritetaan soveltuvan tietosuojalainsäädännön sekä sisäisten käytäntöjemme mukaisesti.

HKScan Oyj, HKScan Finland Oy tai Paimion Teurastamo Oy (“HKScan”) on tämän tietosuojaselosteen mukaisesti suoritetun henkilötietojesi käsittelyn suhteen rekisterinpitäjä, ellei toisin todeta. Ensisijaisesti henkilötietojesi rekisteripitäjänä on aina se HKScan työnantaja, jonka kanssa olet solminut työsopimuksesi (tai muun sopimuksen).

Keräämme henkilötietojasi pääasiassa suoraan sinulta. Voimme kuitenkin kerätä henkilötietojasi myös muualta, jos olet antanut keräämiselle suostumuksesi; tai viranomaiset luovuttavat henkilötietojasi meille voidaksemme noudattaa lakisääteistä velvoitetta; tai henkilötietojesi kerääminen on sallittu laissa.

Yhteenvetona, keräämme henkilötietojasi:

Sinulta

Itse antamasi henkilötiedot

Keräämme ja käsittelemme henkilötietoja, jotka olet antanut meille; esimerkiksi suorittaaksemme seurantaa, arviointeja ja tavoitteiden hallintaa (kuten suorittaaksemme ja dokumentoidaksemme kehityskeskusteluita) ja suorittaaksemme henkilöstökyselyitä sekä johtaaksemme ja jakaaksemme töitä (esimerkiksi vuosilomien suunnittelun yhteydessä tai hallinnoidaksemme muita vapaita, kuten vanhempainvapaita).

Automaattisten menetelmien avulla keräämämme henkilötiedot

Voimme kerätä ja käsitellä henkilötietojasi automaattisten menetelmien avulla, esimerkiksi eri tarkoituksia varten asennettujen valvontakameroiden välityksellä. Valvontakameroiden avulla pyrimme varmistamaan muun muassa eläinten turvallisuuden ja hyvinvoinnin, tuotantolinjamme tehokkuuden, sekä toimitilojemme, työntekijöidemme ja vierailijoidemme turvallisuuden (lue lisää henkilötietojesi käsittelystä kameravalvonnan yhteydessä täältä).

Sukulaisilta ja muilta vastaavilta henkilöiltä

Onnettomuuksien ja muiden hätätilanteiden tapahtuessa voimme kerätä henkilötietojasi, jotka sukulaisesti tai muut vastaavat henkilöt antavat meille.

Viranomaisilta

Keräämme ja käsittelemme henkilötietojasi, jotka eri viranomaiset, kuten Kansaneläkelaitos ja Verohallinto, ovat antaneet meille esimerkiksi palkkasi ja työsuhde-etujesi hallinnointia tai lakisääteisten velvoitteiden toteuttamista varten (esimerkiksi sairauden tai kuntoutuksen yhteydessä).

Vakuutusyhtiöiltä

Keräämme ja käsittelemme henkilötietojasi, jotka vakuutusyhtiö on antanut meille palkkasi ja työsuhde-etujesi (kuten eläkkeen tai vakuutusmaksujen) hallinnointia, arviointi- ja turvallisuussyitä (kuten onnettomuutta seuraavan vahingonkorvausvaatimuksen yhteydessä) sekä lakisääteisten vaatimusten käsittelyä ja toteuttamista varten (esimerkiksi riidan tai oikeudenkäyntimenettelyn yhteydessä).

Ammattiliitoilta

Keräämme ja käsittelemme henkilötietojasi, jotka asiaankuuluvat ammattiliitot ovat antaneet meille; esimerkiksi johtaaksemme ja jakaaksemme töitä (esimerkiksi työsuhdeasioiden yhteydessä), suorittaaksemme muutoksia liiketoiminnassamme sekä toteuttaaksemme lakisääteisiä vaatimuksia (esimerkiksi kanteen tai oikeudenkäyntimenettelyn yhteydessä).

Työterveyshuollon palveluntarjoajalta

Kun olet antanut suostumuksesi tai henkilötietojesi kerääminen on sallittu laissa (esimerkiksi tilanteissa, joissa olet työkyvytön tai työkykysi on vaarantunut ja työterveyshuollon palveluntarjoaja antaa meille ohjeita erityisten työkalujen käyttöön, kuntoutukseen tai sairaudenhoitoon liittyen), voimme vastaanottaa henkilötietojasi työterveyshuollon palveluntarjoajalta.

Muista lähteistä

Lisäksi voimme kerätä tietojasi, jotka muut kuin yllä mainitut tahot ovat antaneet meille. Tällaisia tietoja voivat antaa esimerkiksi käyttämämme toimittajat tai palveluntarjoajat kommunikoidessamme heidän kanssaan.

Yksinkertaisesti sanottuna käsittelemme henkilötietojasi seuraaviin tarkoituksiin:

  • hallinnoidaksemme työsuhdettasi;
  • hallinnoidaksemme liiketoimintaamme;
  • viestintää varten;
  • työntekijöiden hyvinvoinnin edistämiseksi; ja
  • turvallisuutta koskeviin tarkoituksiin.

Tarkoitukset, joita varten käsittelemme henkilötietojasi, ovat määritelty yksityiskohtaisemmin alla. Saadaksesi lisää tietoa käsittelemistämme henkilötietoryhmistä, käsittelyn kestosta ja käsittelyn laillisista perusteista, katso Yksityiskohtaiset tiedot käsittelemistämme henkilötiedoista –otsikoitu asiakirja, joka on saatavilla HKScanin jaetusta intranetistä tai josta voit pyytää kopion HR-esimieheltäsi.

Jaamme tarvittaessa henkilötietojasi eri vastaanottajien kanssa, kuten pankkien, palveluntarjoajien, ammattiliittojen, viranomaisten, vakuutusyhtiöiden ja ulkopuolisten neuvonantajien kanssa (katso lisätietoja alla). Vastaanottaja toimii lähtökohtaisesti rekisterinpitäjänä sen suorittaman henkilötietojesi käsittelyn osalta. Saadaksesi lisätietoja siitä, mitä henkilötietoja jaamme eri vastaanottajien kanssa ja millä laillisella perusteella jaamme henkilötietojasi, katso Yksityiskohtaiset tiedot henkilötietojesi luovuttamisesta –otsikoitu asiakirja, joka on saatavilla HKScanin jaetusta intranetistä tai josta voit pyytää kopion HR-esimieheltäsi.

Palveluntarjoajat

Toteuttaaksemme henkilötietojesi käsittelyn tarkoitukset, jaamme henkilötietojasi yritysten kanssa, jotka tarjoavat meille palveluita (mukaan lukien IT-palveluita). Nämä palveluntarjoajat käsittelevät henkilötietojasi ainoastaan nimenomaisten ohjeidemme mukaisesti eivätkä ne saa käyttää henkilötietojasi omiin tarkoituksiinsa. Palveluntarjoajien on lain sekä sopimusten mukaisesti suojeltava henkilötietojasi. HKScan on yllä mainitun palveluntarjoajien puolestamme suorittaman henkilötietojen käsittelyn osalta rekisterinpitäjä.

Muut vastaanottajat

Tarpeen vaatiessa jaamme henkilötietojasi seuraaville vastaanottajille esimerkiksi toteuttaaksemme lakisääteisiä velvoitteitamme tai hallinnoidaksemme ja puolustaaksemme oikeusvaateita.

Vastaanottaja

Tarkoitus

HKScan konserniyhtiöt

Voimme jakaa henkilötietojasi muille HKScan konserniyhtiöille sisäisen raportoinnin yhteydessä liiketoiminnan uudelleen järjestelyn yhteydessä, järjestelmien ylläpitämiseksi ja tietojen hallinnoimiseksi.

Pankit

Jaamme henkilötietojasi pankeille voidaksemme maksaa palkkasi ja muut työsuhde-etusi.

Ammattiliitot

Jaamme henkilötietojasi ammattiliitoille esimerkiksi toteuttaaksemme lakisääteiset velvoitteemme ja suorittaessamme palkkatarkistuksia.

Työnantajajärjestöt

Jaamme henkilötietojasi työnantajajärjestöille noudattaaksemme velvollisuuksiamme ja jotta työnantajajärjestö voi suorittaa palkkatarkistuksia.

Viranomaiset

Jaamme henkilötietojasi viranomaisille esimerkiksi toteuttaaksemme lakisääteiset velvoitteemme.

Vakuutusyhtiöt

Jaamme henkilötietojasi vakuutusyhtiöille esimerkiksi arviointia tai turvallisuutta koskevia tarkoituksia varten (esimerkiksi ilmoittaessamme työpaikalla sattuneen vahingon).

Työterveyshuollon palveluntarjoaja

Jaamme henkilötietojasi työterveyshuollon palveluntarjoajalle estääksemme työhön liittyviä sairauksia ja onnettomuuksia, tukeaksemme työ- ja toimintakykyä sekä seurataksemme työkykyä ja tarjotaksemme varhaista tukea.

Ulkopuoliset neuvonantajat

Jaamme henkilötietojasi ulkopuolisille neuvonantajillemme esimerkiksi toteuttaaksemme kirjanpitoon liittyvät lakisääteiset velvoitteemme.

Hotellit, konferenssikeskukset ja matkatoimistot

Jaamme henkilötietojasi hotelleille, konferenssikeskuksille sekä matkatoimistoille esimerkiksi varatessamme työmatkoja.

Mahdolliset ostajat ja myyjät

Voimme jaksaa henkilötietoja mahdollisten ostajien tai myyjien kanssa yrityskauppojen yhteydessä, joihin liittyy koko liiketoimintamme tai sen osan siirtäminen kolmannelle osapuolelle.

 

Pyrimme aina säilyttämään ja käsittelemään henkilötietojasi Euroopan unionissa/Euroopan talousalueella. Jotkut palveluntarjoajistamme voivat kuitenkin sijaita Euroopan unionin/Euroopan talousalueen ulkopuolella. Henkilötietojesi asianmukaiseksi turvaamiseksi varmistamme asianmukaisten suojatoimien käytön niiden palveluntarjoajien suhteen, jotka käsittelevät henkilötietojasi Euroopan unionin/Euroopan talousalueen ulkopuolella. Tällaisia suojatoimia ovat esimerkiksi kansainvälisiä henkilötietojen siirtoja koskevat tiedonsiirtosopimukset. Jos sinulla on kysymyksiä siitä, mihin maihin henkilötietojasi siirretään ja mitä suojatoimia sovelletaan henkilötietojesi suojaamiseksi tai jos haluat kopion tällaisista suojatoimista, pyydämme ottamaan yhteyttä osoitteeseen privacy@hkscan.com.

Sinulla on tietosuojalainsäädännön nojalla tiettyjä oikeuksia henkilötietojesi käsittelyyn liittyen. Käsittelemme henkilötietojasi siinä laajuudessa, kun tämä on tarpeen oikeuksiesi täyttämiseksi. Tee pyyntö oikeuksiesi käyttämiseksi tietosuojaverkkosivustomme kautta tai ottamalla meihin yhteyttä osoitteessa privacy@hkscan.com.

Sinulla on oikeus:

Saada pääsy henkilötietoihisi

Sinulla on oikeus saada pääsy sinusta käsittelemiimme henkilötietoihin. Voit pyytä kopion henkilötiedoistasi täältä.. Annamme sinulle nämä tiedot, ellei meillä ole lainmukaista syytä olla jakamatta tietoja tai jos tietojen jakaminen vaikuttaisi haitallisesti kolmansien osapuolten oikeuksiin ja vapauksiin.

Päivittää henkilötietojasi

Lisäksi sinulla on oikeus pyytää virheellisten tai puutteellisten henkilötietojen korjaamista tai täydentämistä.

Peruuttaa suostumuksesi

Siinä laajuudessa, kun käsittelemme henkilötietoja suostumuksesi perusteella, sinulla on oikeus, milloin tahansa peruuttaa antamasi suostumus.

Vastustaa henkilötietojen käsittelyä

Sinulla on oikeus vastustaa oikeutettuun etuun perustuen käsiteltävien henkilötietojesi käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella. Tässä tilanteessa lopetamme henkilötietojesi käyttämisen, kun käsittely perustuu oikeutettuun etuumme, ellemme kykene näyttämään, että oikeutettu etumme syrjäyttää tietosuojaan liittyvät etusi, oikeutesi ja vapautesi tai että henkilötietojesi käyttäminen on välttämätöntä oikeusvaateiden hallinnoimiseksi tai puolustamiseksi.

Poistaa henkilötietosi

Tietyissä tilanteissa sinulla on oikeus pyytää henkilötietojesi poistamista. Emme kuitenkaan voi poistaa henkilötietojasi, jos esimerkiksi laki velvoittaa meitä säilyttämään tiedot.

Rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä

Sinulla on tietyissä tilanteissa oikeus pyytää, että henkilötietojesi käsittelyä rajoitetaan. Jos henkilötietojesi käsittelyä rajoitetaan, voimme henkilötietojen säilyttämisen lisäksi käsitellä niitä ainoastaan suostumuksesi perusteella, oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi taikka kolmansien osapuolten oikeuksien puolustamiseksi.

Siirtää henkilötietosi (tietojen siirtäminen järjestelmästä toiseen)

Sinulla on oikeus pyytää kopio säilyttämistämme henkilötiedoistasi jäsennellyssä, yleisesti käytettävässä ja koneellisesti luettavassa muodossa (tietojen siirtäminen järjestelmästä toiseen). Toisin kuin oikeus päästä käsiksi tietoihin, oikeus tietojen siirtämiseen järjestelmästä toiseen käsittää vain sellaiset henkilötiedot, jotka olet itse antanut meille tai joita käsittelemme tiettyjen laillisten perusteiden, kuten suostumuksesi, nojalla.

Voimme ajoittain päivittää näitä tietoja, esimerkiksi jos käsittelisimme henkilötietoja uusia tarkoituksia varten, keräisimme uusia henkilötietoryhmiä tai jakaisimme henkilötietoja muiden vastaanottajien kanssa. Tässä tapauksessa ilmoitamme sinulle päivityksestä asianmukaisella tavalla. Tämän tietosuojaselosteen viimeisin versio julkaistaan aina tällä sivulla.

Jos sinulla on kysymyksiä henkilötietojesi käsittelystä, otathan yhteyttä HR-esimieheesi tai lähetät kysymyksesi osoitteeseen privacy@hkscan.com. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen, sinulla on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle Suomessa. Toimivaltaisen valvontaviranomaisen yhteystiedot löydät täältä.

HKScan Oyj

0111425-3

Lemminkäisenkatu 48, 20520 Turku

privacy@hkscan.com

Saadaksesi lisätietoja siitä, miten käsittelemme henkilötietojasi, katso Yksityiskohtaiset tiedot käsittelemistämme henkilötiedoista –otsikoitu asiakirja, joka on saatavilla HKScanin jaetusta intranetistä tai josta voit pyytää kopion HR-esimieheltäsi.