HUHTI-KESÄKUU 2018 LYHYESTI 

 •  Liikevaihto huhti–kesäkuussa oli 433,5 (459,6) miljoonaa euroa.
 •  Liikevoitto oli -17,0 (-10,5) miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevoitto oli -16,9 (-1,2) miljoonaa euroa. Vastaava liikevoittoprosentti oli -3,9 (-0,3).
 •  Osakekohtainen tulos oli -0,31 (-0,22).
 •  Rahavirta ennen investointeja oli 8,2 (34,4) miljoonaa ja ennen rahoituskuluja ja rahoitusta -0,6 (15,5) miljoonaa euroa.
 •  Rauman yksikön käynnistykseen liittyvien haasteiden vaikutus vertailukelpoiseen liikevaihtoon toisella vuosineljänneksellä oli noin -12,9 (-0,9) miljoonaa euroa. Toimituskyky parani kuitenkin ja vakiintui hyvälle tasolle. Euran yksikön toiminta lopetettiin neljänneksen lopussa.
 •  Strategian toteutusta jatkettiin kaikilla alueilla. Raportointikauden jälkeen, 19.7.2018, HKScan tarkensi meneillään olevan tehostamisohjelmansa sisältöä, taloudellisia tavoitteita ja aikataulua. Laajamittaisen tehostamisohjelman tavoitteena on kannattavuuden parantaminen ja sen vuotuinen säästövaikutus on 40 miljoonaa euroa, mikä toteutuu täysimääräisenä vuoden 2020 aikana ja siitä eteenpäin.

TAMMI-KESÄKUU 2018 LYHYESTI

 •  Liikevaihto tammi–kesäkuussa oli 844,5 (880,3) miljoonaa euroa.
 •  Liikevoitto oli -35,5 (-17,3) miljoonaa euroa ja liikevoittoprosentti -4,2 (-2,0). Vertailukelpoinen liikevoitto oli -35,2 (-8,0) miljoonaa euroa. Vastaava liikevoittoprosentti oli -4,2 (-0,9).
 •  Osakekohtainen tulos oli -0,63 (-0,36) euroa.
 •  Rahavirta ennen investointeja oli -34,6 (12,0) miljoonaa ja ennen rahoituskuluja ja rahoitusta -103,3 (-26,4) miljoonaa euroa.
 •  Nettovelka oli 317,1 (177,3) miljoonaa ja nettovelkaantumisaste 102,6 (46,8) prosenttia.
 •  Rauman yksikön käynnistykseen liittyvien haasteiden vaikutus konsernin tammi–kesäkuun vertailukelpoiseen liikevoittoon oli -22,7 (-0,9) miljoonaa euroa.

Sulkeissa olevat luvut viittaavat vertailukauteen eli samaan ajanjaksoon edellisenä vuonna, ellei toisin mainita.

ARVIO VUODELLE 2018 (MUUTTUMATON)

Lihankulutuksen arvioidaan kasvavan lähivuosina maailmanlaajuisesti 1,6 prosenttia vuodessa. Siipikarjanlihan kulutuksen kasvun on yksi vahvimmista kasvun ajureista. Lisäksi useat kulutukseen vaikuttavat arvotrendit tukevat HKScanin strategian toteuttamista.

HKScan arvioi, että strategian toteuttamisen vaikutus alkaa näkyä vuonna 2018 yhtiön tuloksessa myynnin arvon nousuna ja parantuneena tuotannon tehokkuutena.

Yhtiö keskittyy From Farm to Fork -strategian jalkauttamiseen kaikilla viidellä fokusalueellaan, jotka ovat: Fokus lihassa, Johtajuus siipikarjassa, Aterialiiketoiminnan kasvattaminen, Tiivis yhteistyö tuottajien kanssa, ja Tuottavuuden ja kustannuskilpailukyvyn parantaminen.

AVAINLUVUT, Q2

(miljoonaa euroa) 4-6/2018 4-6/2017 1-6/2018 1-6/2017 2017
Liikevaihto 433,5  459,6 844,5  880,3 1808,1
Liikevoitto -17,0  -10,5 -35,5  -17,3 -40,3
- % liikevaihdosta -3,9  -2,3 -4,2  -2,0 -2,2
Voitto ennen veroja -19,6  -12,6 -40,8  -20,8 -49,2
- % liikevaihdosta -4,5  -2,7 -4,8  -2,4 -2,7
Tilikauden voitto -16,6  -11,3 -33,7  -18,3 -42,4
- % liikevaihdosta -3,8  -2,5 -4,0  -2,1 -2,3
Vertailukelpoinen liikevoitto -16,9  -1,2 -35,2  -8,0 -17,6
- % liikevaihdosta -3,9  -0,3 -4,2  -0,9 -1,0
Vertailukelpoinen voitto ennen veroja  -19,5  -3,3 -40,4  -11,6 -26,5
- % liikevaihdosta -4,5  -0,7 -4,8  -1,3 -1,5
Tulos/osake, euroa -0,31  -0,22 -0,63  -0,36 -0,84
Rahavirta ennen investointeja  8,2  34,4 -34,6  12,0 57,8
Rahavirta ennen rahoituskuluja ja rahoitusta -0,6  15,5 -103,3  -26,4 -49,6
Rahavirta ennen rahoitusta  1,0  16,8 -103,0  -26,9 -58,3
Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) ennen veroja, % -9,1  -0,3 -6,3
Nettovelka 317,1  177,3 208,2
Nettovelkaantumisaste % 102,6  46,8 59,3

HKSCANIN TOIMITUSJOHTAJA JARI LATVANEN:

Toisen neljänneksen ja ensimmäisen vuosipuoliskon tuloksemme olivat pettymys. Rauman siipikarjayksikön käynnistysprosessiin liittyvät haasteet painoivat yhä tulostamme. Onnistuimme kuitenkin parantamaan siipikarjanlihan toimituskykyämme. Lopetimme toimintamme Eurassa ja keskitimme siipikarjanlihan tuotantomme Suomessa Raumalle toisella neljänneksellä. Seuraamme jatkossakin yksikön suorituskykyä tarkasti parantaaksemme sen tehokkuutta ja taloudellista kehitystä. Pitkällä aikavälillä Rauman yksikkö parantaa huomattavasti niin tehokkuuttamme kuin kilpailukykyämmekin ja tukee siten strategiamme toteuttamista.

Suorituksemme ei ole vielä hyväksyttävällä tasolla ja olemme ryhtyneet toimiin negatiivisen tuloskehityksen korjaamiseksi. Tänään julkistimme meneillään olevan konserninlaajuisen tehostamisohjelmamme taloudelliset tavoitteet, laajuuden ja aikataulun. Ohjelman tavoitteena on 40 miljoonan euron vuotuiset säästöt vuodesta 2020 alkaen. Ohjelman merkittävimpien hyötyjen odotetaan syntyvän tuotannon tehostamisesta. Sen lisäksi karsimme edelleen mm. hallintokustannuksiamme ja hyödynnämme konsernin synergioita entistä laajemmin. Suunnitellut tuotantoon ja logistiikkaan liittyvät tehostustoimet Suomessa, jotka julkistettiin 25.6.2018, ovat myös osa konserninlaajuista tehostamisohjelmaa.

Olemme vielä strategisen muutosprosessimme alkuvaiheessa, mikä vaatii niin vahvaa johtajuutta kuin myös sitoutumista ja työpanosta koko HKScanin tiimiltä. Teemme yhteistyötä henkilöstömme kanssa löytääksemme parhaat keinot parantaa kilpailukykyämme ja kannattavuuttamme ja säilyttääksemme siten asemamme vakaana ja vastuullisena työnantajana myös tulevaisuudessa.

Useat trendit tukevat kokonaisvaltaista From Farm to Fork -strategiaamme. Kuluttajat ovat entistä kiinnostuneempia niin ruoan alkuperästä kuin tuotantoprosesseista koko ruokaketjussa. Trendi on kasvattanut vastuullisesti tuotettujen kotimaisten tuotteiden kysyntää kaikilla pohjoisilla kotimarkkinoillamme – etenkin Ruotsissa. Hyödynnämme nyt vastuullisuuden tuomaa kilpailuetuamme myös vientiliiketoiminnassamme, esimerkiksi Kiinassa, mihin ensimmäiset vientilähetykset toimitettiin Suomesta huhtikuussa 2018.

LEHDISTÖTILAISUUS ANALYYTIKOILLE JA MEDIALLE

HKScan Oyj:n puolivuosikatsaukseen liittyvä tiedotustilaisuus analyytikoille, institutionaalisille sijoittajille ja median edustajille järjestetään HKScanin Vantaan toimipisteessä (osoite: Väinö Tannerintie 1, 01510 Vantaa) 19.7.2018 klo 10–11.

Osavuosikatsauksen esittelevät HKScanin toimitusjohtaja Jari Latvanen sekä talousjohtaja Mikko Forsell. Tilaisuus on suomenkielinen.

Englanninkielisiä puhelinkonferensseja järjestetään erikseen sovittavina aikoina. Ajankohdan sopimiseksi pyydetään asiasta kiinnostuneita ottamaan yhteyttä HKScanin viestintään, communications@hkscan.com (puh. 010 570 5700).

HKScan Oyj
Hallitus

Lisätietoja antavat toimitusjohtaja Jari Latvanen ja talousjohtaja Mikko Forsell. Konsernin Media Deskille voi jättää soittopyynnön numeroon 010 570 5700 tai lähettää sähköpostin osoitteeseen communications@hkscan.com.

HKScan on pohjoismainen liha- ja ruokayhtiö. Yli 7 300 ammattilaistamme palvelevat maailman vaativimpia kuluttajia ja varmistavat laadun koko tuotantoketjussamme – tilalta haarukkaan. HKScan valmistaa, markkinoi ja myy korkealaatuista ja vastuullisesti tuotettua sian-, naudan-, siipikarjan- ja lampaanlihaa sekä lihavalmisteita ja aterioita vahvoilla tuotemerkeillä, kuten HK®, Scan®, Rakvere®, Kariniemen®, Rose®, Pärsons® ja Tallegg®. Asiakkaitamme ovat vähittäiskauppa-, food service-, teollisuus- ja vientisektorit. Kotimarkkinamme kattavat Suomen, Ruotsin, Tanskan ja Baltian. Viemme tuotteita lähes 50 maahan. Vuonna 2017 HKScanin liikevaihto oli 1,8 miljardia euroa. Yhtiö on Euroopan johtavia liha- ja ruokayhtiöitä.

www.hkscan.com

JAKELU:

Nasdaq Helsinki Keskeiset tiedotusvälineet www.hkscan.com