HKScan Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset

HKScan Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous, joka pidettiin 28.2.2024 Turussa, päätti hallituksen ehdotusten mukaisesti seuraavaa:

HKScanin Ruotsin liiketoimintojen myynnin vahvistaminen ja hyväksyminen

Yhtiökokous vahvisti ja hyväksyi HKScanin Ruotsin liiketoimintojen myynnin. Päätös on ehdollinen ja edellyttää, että Ruotsin liiketoimintojen myyntiä koskevat edellytykset ovat muilta osin täyttyneet.

Hallituksen valtuutukset

Yhtiökokous antoi hallitukselle seuraavat kaksi valtuutusta:

1. Hallitus valtuutettiin päättämään yhtiön omien A-sarjan ja K-sarjan osakkeiden hankkimisesta seuraavasti:

Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 6 869 750 A-sarjan osaketta ja 665 000 K-sarjan osaketta, mikä vastaa noin 7,61 prosenttia HKScanin kaikista osakkeista, noin 7,34 prosenttia HKScanin A-sarjan osakkeista ja noin 12,31 prosenttia HKScanin K-sarjan osakkeista. HKScan ei kuitenkaan voi yhdessä tytäryhteisöjensä kanssa omistaa ja/tai pitää panttina millään hetkellä enempää kuin 10 prosenttia kaikista HKScanin osakkeista.

Osakkeita voidaan hankkia yhtiön vapaalla omalla pääomalla Ruotsin liiketoimintojen myynnin toteuttamiseksi. Osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta). Suunnattu omien osakkeiden hankinta edellyttää aina yhtiön kannalta painavaa taloudellista syytä eikä valtuutusta voida käyttää osakkeenomistajien yhdenvertaisuusperiaatteen vastaisesti.

Osakkeen hankkimisesta maksettava vastikkeen enimmäismäärä on sekä A-sarjan osakkeiden että K-sarjan osakkeiden osalta 0,7316 euroa osakkeelta. Vastikkeen enimmäismäärä perustuu sekä A-sarjan että K-sarjan osakkeiden osalta HKScanin A-sarjan osakkeen kaupankäyntimäärillä painotettuun keskihintaan pörssikaupankäynnissä Ruotsin liiketoimintojen myyntiä koskevan sopimuksen allekirjoittamista edeltäneen 30 kaupankäyntipäivän jakson aikana.

Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankinnan ehdoista. Osakkeita voidaan hankkia yhdessä tai useammassa erässä.

Valtuutus on voimassa kahdeksantoista (18) kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Valtuutus ei kumoa aiempia yhtiökokouksen myöntämiä valtuutuksia päättää omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta.

2. Hallitus valtuutettiin päättämään osakeannista seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavat osakkeet ovat HKScanin uusia tai hallussa olevia A-sarjan tai K-sarjan osakkeita. Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 6 869 750 A-sarjan osaketta ja 665 000 K-sarjan osaketta, mikä vastaa noin 7,61 prosenttia HKScanin kaikista osakkeista, noin 7,34 prosenttia HKScanin A-sarjan osakkeista ja noin 12,31 prosenttia HKScanin K-sarjan osakkeista. Osakkeita voidaan antaa yhdessä tai useammassa erässä.

Valtuutusta voidaan käyttää muun muassa yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, omistuspohjan laajentamiseksi tai yrityskauppojen tai muiden järjestelyiden rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi. Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista muista osakeannin ehdoista. Valtuutuksen ehdotettu käyttötarkoitus huomioiden osakeanti voi tapahtua suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen. Suunnattu osakeanti edellyttää aina yhtiön kannalta painavaa taloudellista syytä eikä valtuutusta voida käyttää osakkeenomistajien yhdenvertaisuusperiaatteen vastaisesti.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa enintään 30.6.2025 saakka.

Valtuutus kumoaa aiemmat hallitukselle myönnetyt valtuudet osakkeiden tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä osoitteessa www.hkscan.com viimeistään 13.3.2024.

HKScan Oyj

Hallitus


Lisätiedot: 
HKScan Media Service Desk, p. 010 570 5700 tai sähköpostitse communications@hkscan.com 

110 vuoden kokemuksella me HKScanissa teemme elämästä maistuvampaa – tänään ja huomenna. Strateginen tavoitteemme on kasvaa monipuoliseksi ruokataloksi. Kotimarkkinoitamme ovat Suomi ja Tanska, missä noin 3 600 ammattilaistamme valmistaa vastuullista ja paikallisesti tuotettua ruokaa kuluttajien erilaisiin ruokahetkiin. Tunnettuja tuotemerkkejämme ovat HK®, Kariniemen®, Via® ja Rose®. Kehitämme ilmastoystävällisempää tapaa tuottaa ruokaa. Pörssilistatun HKScanin jatkuvien toimintojen liikevaihto vuonna 2023 oli lähes 1,2 miljardia euroa. www.hkscan.com.