Työturvallisuus- ja hyvinvointisitoumukset

Jokainen johtoryhmämme jäsen on laatinut oman henkilökohtaisen sitoumuksensa, jossa he kertovat lupauksensa edistää HKScanin turvallisuus- ja hyvinvointikulttuuria.

Safety Wellbeing yhdessa pysty

Työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin edistäminen on jokapäiväistä työtä, jota teemme järjestelmällisesti kaikissa toimintamaissamme ja kaikissa yksiköissämme. Olemme osa toinen toisemme työympäristöä ja meillä kaikilla on mahdollisuus sekä velvollisuus vaikuttaa siihen, mihin suuntaan kehitämme sitä.

HKScan Tero Hemmila web

Välitämme henkilöstöstämme

 

Meillä HKScanissa henkilöstömme turvallisuuden ja hyvinvoinnin varmistaminen on avainasemassa. Meillä jokaisella on oikeus turvalliseen työpaikkaan, mikä tarkoittaa sitä, että töistä palataan kotiin terveenä. Jokainen onnettomuus on estettävissä. Safety first -ohjelman myötä olemme edenneet hyvin matkallamme kohti nollaa tapaturmaa.

Yhtiön johdon vahva sitoutuminen turvallisuus- ja hyvinvointikulttuurin kehittämisessä on keskeisessä roolissa. HKScanin toimitusjohtajana vakuutan, että henkilöstömme turvallisuus ja hyvinvointi on jatkossakin keskeinen painopisteemme. Olen vahvasti sitoutunut tämän työn johtamiseen.

Tero Hemmilä, toimitusjohtaja

HKScan Lars Appelqvist web

Keskitymme turvallisuuteen ja hyvinvointiin

 

Turvallisuus ja hyvinvointi ovat toiminnan ja liiketoiminnan ytimessä, joissa on aina mahdollista jatkuvalle parantamiselle. Se tekee meistä paremman työnantajan ja auttaa meitä parantamaan suorituskykyämme, mikä on myös keskeinen osa konsernistrategiaamme.

Sitoudun yhdessä tiimini kanssa varmistamaan, että turvallisuus ja hyvinvointi pysyvät ensisijaisena kehitysalueena ja osana kulttuuriamme tulevina vuosina.

Lars Appelqvist, liiketoimintayksikön johtaja, Ruotsi

HKScan Mika Koskinen web

Välitämme terveellisestä elämästä

 

Hyvällä fyysisellä kunnolla on suuri vaikutus hyvinvointiin, riippumatta siitä työskenteletkö teurastamossa, ruoan tuotannossa tai toimistossa. Kannustan tekemään hyviä valintoja joka päivä: syömään terveellisesti, harrastamaan itselle sopivaa liikuntaa sekä lepäämään ja palautumaan.

Sitoudun kannustamaan kollegoitani terveellisiin elämäntapoihin, jotka luovat kestävää pohjaa hyvinvoinnillemme.

Mika Koskinen, strategisesta liiketoiminnan kehittämisestä, investoinneista, viennistä ja tuonnista vastaava johtaja

HKScan Jari Leija web

Meillä on velvollisuus puuttua

 

Minulle henkilöstömme turvallisuus työtehtävästä riippumatta on aina ollut keskeisessä roolissa. Meillä jokaisella tulee olla rohkeutta sanoa stop tilanteissa, joissa havaitsemme vaaroja, jotka aiheutuvat toiminnasta, koneista tai työympäristöstä. Meidän tulee kaikin keinoin välttää tilanteet, joista aiheutuu vaaraa itsellemme tai toisillemme.

Sitoudun omalla esimerkilläni rohkaisemaan hkscanilaisia pysäyttämään toiminnan, johon liittyy vakavia turvallisuusriskejä. Lisäksi kannustan kaikkia aktiiviseen ideointiin turvallisuuden parantamiseksi. Meillä jokaisella on oikeus turvalliseen työpaikkaan. 

Jari Leija, liiketoimintayksikön johtaja, Suomi

HKScan Jukka Nikkinen web

Työskentelemme yhdessä

 

Nolla tapaturmaa on meidän kaikkien yhteinen tavoite HKScanissa. Saavutamme positiivisia tuloksia vain toimimalla yhdessä. Arvostan työkavereitani niin paljon, että haluan asettaa työpaikan turvallisuuden keskeiseen rooliin.

Sitoudun siihen, että työturvallisuus on jokaisen Tanskan johtoryhmän kokouksen asialistalla ensimmäinen käsiteltävä asia.

Jukka Nikkinen, liiketoimintayksikön johtaja, Tanska

HKScan Jyrki Paappa web

Välitämme tasapainoisesta työelämästä

 

Uskon vahvasti, että ihmiset haluavat työskennellä yrityksissä, joissa turvallisuus ja työntekijöiden hyvinvointi otetaan vakavasti ja ne ovat osa jokapäiväistä toimintaa.

Sitoudun tukemaan hyvää työn ja vapaa-ajan välistä tasapainoa, joka mahdollistaa myös palautumisen.

Jyrki Paappa, talousjohtaja

HKScan Juha Ruohola web

Välitämme liikenneturvallisuudesta

 

HKScanin henkilöstön turvallisuuden parantaminen on minulle erittäin tärkeää. Sitoudun edistämään ja rakentamaan positiivista, ennakoivaa ja turvallista liikennekulttuuria toimimalla itse esimerkkinä ja edellytän samaa kaikilta kollegoiltani.

Tavoitteeni on, että meidän kaikkien työmatka töihin ja töistä kotiin on joka päivä turvallinen huolimatta siitä, kuljemmeko matkan kävellen, pyörällä tai autolla. Liikenneturvallisuus on meidän kaikkien yhteispeliä!

Juha Ruohola, Baltian liiketoimintayksiköstä, Puolan liiketoiminnasta, konsernin biotech-liiketoiminnasta ja lihataseesta vastaava johtaja

HKScan Markku Suvanto web

Välitämme arvoistamme

 

Vastuu työturvallisuudesta alkaa ylimmästä johdosta. Turvallinen työpaikka on lopputulos päätöksistä ja toimenpiteistä, joita toteutamme hyvää yhteistyötä tehden. HKScanin Code of Conduct sekä konsernin ja liiketoimintojen ohjeistukset kattavat keskeiset tekijät, joilla turvataan meidän kaikkien fyysistä ja henkistä turvallisuutta. Lisäksi kunnioitamme kaikessa mitä teemme kansallista ja EU:n lainsäädäntöä.

Turvallinen työpaikka on jokapäiväisiä tekoja – sinun ja minun! Sitoudun edistämään arvojamme: Innosta, Johda, Välitä ja Ota vastuu.

Markku Suvanto, hallintojohtaja