Työturvallisuus- ja hyvinvointisitoumukset

Jokainen johtoryhmämme jäsen on laatinut oman henkilökohtaisen sitoumuksensa, jossa he kertovat lupauksensa edistää HKScanin turvallisuus- ja hyvinvointikulttuuria.

Safety Wellbeing yhdessa pysty

Työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin edistäminen on jokapäiväistä työtä, jota teemme järjestelmällisesti kaikissa toimintamaissamme ja kaikissa yksiköissämme. Olemme osa toinen toisemme työympäristöä ja meillä kaikilla on mahdollisuus sekä velvollisuus vaikuttaa siihen, mihin suuntaan kehitämme sitä.

HKScan Tero Hemmila web

Välitämme henkilöstöstämme

Meillä HKScanissa henkilöstömme turvallisuuden ja hyvinvoinnin varmistaminen on avainasemassa. Meillä jokaisella on oikeus turvalliseen työpaikkaan, mikä tarkoittaa sitä, että töistä palataan kotiin terveenä. Jokainen onnettomuus on estettävissä. Safety first -ohjelman myötä olemme edenneet hyvin matkallamme kohti nollaa tapaturmaa.

Yhtiön johdon vahva sitoutuminen turvallisuus- ja hyvinvointikulttuurin kehittämisessä on keskeisessä roolissa. HKScanin toimitusjohtajana vakuutan, että henkilöstömme turvallisuus ja hyvinvointi on jatkossakin keskeinen painopisteemme. Olen vahvasti sitoutunut tämän työn johtamiseen.

Tero Hemmilä, toimitusjohtaja

HKScan Mika Koskinen web

Välitämme terveellisestä elämästä

Hyvällä fyysisellä kunnolla on suuri vaikutus hyvinvointiin, riippumatta siitä työskenteletkö teurastamossa, ruoan tuotannossa tai toimistossa. Kannustan tekemään hyviä valintoja joka päivä: syömään terveellisesti, harrastamaan itselle sopivaa liikuntaa sekä lepäämään ja palautumaan.

Sitoudun kannustamaan kollegoitani terveellisiin elämäntapoihin, jotka luovat kestävää pohjaa hyvinvoinnillemme.

Mika Koskinen, johtaja, strateginen liiketoiminnan kehitys, investoinnit, hankinta ja HESQ

HKScan Jari Leija web

Meillä on velvollisuus puuttua

Minulle henkilöstömme turvallisuus työtehtävästä riippumatta on aina ollut keskeisessä roolissa. Meillä jokaisella tulee olla rohkeutta sanoa stop tilanteissa, joissa havaitsemme vaaroja, jotka aiheutuvat toiminnasta, koneista tai työympäristöstä. Meidän tulee kaikin keinoin välttää tilanteet, joista aiheutuu vaaraa itsellemme tai toisillemme.

Sitoudun omalla esimerkilläni rohkaisemaan hkscanilaisia pysäyttämään toiminnan, johon liittyy vakavia turvallisuusriskejä. Lisäksi kannustan kaikkia aktiiviseen ideointiin turvallisuuden parantamiseksi. Meillä jokaisella on oikeus turvalliseen työpaikkaan. 

Jari Leija, Liiketoimintayksikön johtaja, Suomi

HKScan Denis Mattsson web

Varmistamme riittävät resurssit

Kannustan kollegoitani HKScanin turvallisuuskulttuurin kehittämiseen jokapäiväisessä toiminnassamme. Olen sitä mieltä, että turvallisuus on keskeinen osa tiimityötä. Turvalliset työskentelytavat ovat osa dynaamisen työyhteisömme kulttuuria.

Sitoudun varmistamaan, että meillä HKScanissa on riittävät resurssit työturvallisuuden kehittämiseen.

Denis Mattsson, Liiketoimintayksikön johtaja, Ruotsi

HKScan Anne Mere web

Välitämme turvallisuuskulttuurista

Uskon, että turvallisuuskulttuuri on yksi keskeisistä tekijöistä matkallamme kohti turvallista työympäristöä ja nolla tapaturmaa. Me kaikki rakennamme omalta osaltamme turvallisuuskulttuuria. Jokaisella meistä tulee olla rohkeutta puuttua asiaan sekä sanoin että teoin, kun havaitsemme turvallisuusvaaroja.

Sitoudun rohkaisemaan kaikkia työyhteisössäni kantamaan vastuuta turvallisuudesta kaikilla organisaation tasoilla. Vakuutan, että teemme työturvallisuuden ja niihin liittyvien investointien kannalta oikeita päätöksiä.

Anne Mere, liiketoimintayksikön johtaja, Baltia

HKScan Jukka Nikkinen web

Työskentelemme yhdessä

Nolla tapaturmaa on meidän kaikkien yhteinen tavoite HKScanissa. Saavutamme positiivisia tuloksia vain toimimalla yhdessä. Arvostan työkavereitani niin paljon, että haluan asettaa työpaikan turvallisuuden keskeiseen rooliin.

Sitoudun siihen, että työturvallisuus on jokaisen Tanskan johtoryhmän kokouksen asialistalla ensimmäinen käsiteltävä asia.

Jukka Nikkinen, Liiketoimintayksikön johtaja, Tanska

HKScan Jyrki Paappa web

Välitämme tasapainoisesta työelämästä

Uskon vahvasti, että ihmiset haluavat työskennellä yrityksissä, joissa turvallisuus ja työntekijöiden hyvinvointi otetaan vakavasti ja ne ovat osa jokapäiväistä toimintaa.

Sitoudun tukemaan hyvää työn ja vapaa-ajan välistä tasapainoa, joka mahdollistaa myös palautumisen.

Jyrki Paappa, talousjohtaja

HKScan Juha Ruohola web

Välitämme liikenneturvallisuudesta

HKScanin henkilöstön turvallisuuden parantaminen on minulle erittäin tärkeää. Sitoudun edistämään ja rakentamaan positiivista, ennakoivaa ja turvallista liikennekulttuuria toimimalla itse esimerkkinä ja edellytän samaa kaikilta kollegoiltani.

Tavoitteeni on, että meidän kaikkien työmatka töihin ja töistä kotiin on joka päivä turvallinen huolimatta siitä, kuljemmeko matkan kävellen, pyörällä tai autolla. Liikenneturvallisuus on meidän kaikkien yhteispeliä!

Juha Ruohola, johtaja, lihatase, vienti ja tuonti

HKScan Markku Suvanto web

Välitämme arvoistamme

Vastuu työturvallisuudesta alkaa ylimmästä johdosta. Turvallinen työpaikka on lopputulos päätöksistä ja toimenpiteistä, joita toteutamme hyvää yhteistyötä tehden. HKScanin Code of Conduct sekä konsernin ja liiketoimintojen ohjeistukset kattavat keskeiset tekijät, joilla turvataan meidän kaikkien fyysistä ja henkistä turvallisuutta. Lisäksi kunnioitamme kaikessa mitä teemme kansallista ja EU:n lainsäädäntöä.

Turvallinen työpaikka on jokapäiväisiä tekoja – sinun ja minun! Sitoudun edistämään arvojamme: Innosta, Johda, Välitä ja Ota vastuu.

Markku Suvanto, hallintojohtaja