Uutiset syyskuu 2021

  1. HKScan_Suomalaisen ruoan paiva 21
    Suomalaisen ruoan arvostus korkealla

    Koronapandemian vaikutukset näkyvät edelleen suomalaisuuden arvostuksessa ja suomalaisten osto- ja kulutuskäyttäytymisessä. Kotimaisuuden merkitys on korkealla ja noin 80 % suomalaisista pitää tärkeänä, että syö suomalaista ruokaa. Kotimaisuutta arvostavat etenkin 55-79 vuotiaat. Lihan osalta kotimaisuutta pitää tärkeänä 79 %. Luvut käyvät ilmi Taloustutkimuksen Suomi Syö 2020 trendipaketista. *)

  2. 210831HKScan_biokaasurekka
    Kariniemen® jakelukuljetusten biokaasu vauhdittaa HKScanin matkaa kohti hiilineutraalia ruokaketjua

    HKScan etsii määrätietoisesti tapoja, joilla se voi vähentää hiilidioksidipäästöjä ruokaketjun eri osissa. Kesällä 2021 pääkaupunkiseudun jakelukuljetuksissa käyttöönotettu biokaasurekka on osa tätä kokonaisuutta ja samalla esimerkki tehokkaasta biomateriaalien hyödyntämisestä. Muutos jakelukuljetusten ilmastopäästöissä on merkittävä, sillä biokaasua polttoaineena käyttävä rekka vähentää CO\2e\-päästöjä jopa 90 % perinteiseen dieselkäyttöiseen rekkaan verrattuna.