Palkansaajajärjestöjen tänään perjantaina järjestämät mielenilmaukset ovat pysäyttäneet tuotannon HKScanin Euran, Forssan, Mellilän, Outokummun ja Vantaan yksiköissä.

Mielenilmausseisokit yhdessä HKScanin Forssan työntekijöiden viime viikolla alkaneen ja neljä päivää kestäneen laittoman työtaistelun kanssa ovat ruuhkauttaneet eläin- ja lihantuotantoketjua merkittävästi. Seisokit aiheuttavat epätasapainoa ennen kaikkea sian- ja siipikarjanlihan tuotannossa, kun päivittäisiä teurastuksia ei ole pystytty hoitamaan. Tämä on aiheuttanut vaikeuksia useille HKScanin sidosryhmille.

Lakoista johtuvaa akuuttia tilannetta hoidetaan useilla eri keinoilla. HKScan joutuu tasapainottamaan tilannetta sekä lyhyen että pitkän aikavälin toimenpiteillä ja varmistamaan eläinten hyvinvoinnin. Ensi viikosta alkaen HKScan vähentää eläinmääriä tiloilla ja lopettaa sikoja ja mahdollisesti myös broilereita poikkeusjärjestelyillä. Viranomaiseläinlääkärit ja yhtiön omat asiantuntijat valvovat toimintaa, mikä takaa sen, että eläinten hyvinvointi huomioidaan kaikissa olosuhteissa. Lisäksi HKScan vie porsaita Puolaan sekä sikoja Viroon ja Ruotsiin. Tilanteen vaikutukset kaikille osapuolille ja myös eläintuotantotiloille ovat valitettavat. HKScan tekee parhaansa tilanteen korjaamiseksi. Häiriöistä huolimatta HKScan arvioi toimitusvarmuutensa ja asiakaspalvelunsa säilyvän kohtuullisen hyvänä.

Suomalainen lihamarkkina on kiinteä osa eurooppalaista ja globaalia elintarviketuotantoketjua ja -markkinaa. Venäjän pakotteiden ja vientikiellon vuoksi erityisesti sianlihan markkinatilanne Euroopassa on ollut vaikea jo pitkään ja vaikutukset ovat olleet sekä suoria että välillisiä. Lisäksi Euroopan poliittinen ja taloudellinen epävarmuus on vaikeuttanut tilannetta entisestään. Viime ja tämän viikon työnseisaukset ovat pahentaneet tilannetta merkittävästi.

Taustatietoa: Mielenilmausseisokkeihin osallistuvista HKScanin tuotantolaitoksista Eura on keskittynyt siipikarjaan, Forssa ja Mellilä sikaan, Outokumpu nautaan ja Vantaan yksikkö lihavalmiste- ja valmisruokatuotantoon. Myös kotimaan logistiikkakeskus sijaitsee Vantaalla.

Lisätietoja:

Samuli Eskola, Suomen ja Baltian kuluttajaliiketoiminnasta vastaava johtaja, HKScan Oyj
Soittopyyntöjä välittää viestintäjohtaja Marja Siltala, marja.siltala(at)hkscan.com, puh: 010 570 2290.


HKScan on johtava pohjoismainen lihaosaaja. Konsernimme myy, markkinoi ja valmistaa korkealaatuista ja vastuullisesti tuotettua sian-, naudan-, siipikarjan- ja lampaanlihaa, niistä valmistettuja tuotteita ja valmisruokia vahvoilla tuotemerkeillä. Asiakkaitamme ovat vähittäiskauppa-, food service-, teollisuus- ja vientisektorit. Kotimarkkinamme kattavat Suomen, Ruotsin, Tanskan ja Baltian. Viemme tuotteita lähes 50 maahan. Vuonna 2014 HKScanin liikevaihto oli noin 2,0 miljardia euroa ja työntekijöitä on noin 7 700.